royal coronation
22 มกราคม 2563
ภูมิภาค

เร่งสูบน้ำจากป่าพรุช่วยเหลือชาวนาจากภัยแล้งแทนน้ำทะเลสาบ

14 มกราคม 2563 - 13:23 น.
สูบน้ำ,,ป่าพรุ,,ชาวนา,,ภัยแล้ง,,สงขลา
Shares :
เปิดอ่าน 143 ครั้ง

เร่งสูบน้ำจากป่าพรุ ช่วยเหลือชาวนาจากภัยแล้ง แทนน้ำทะเลสาบสงขลาที่เค็ม

คลิปที่ 1

 

 

             หลังจากที่ชาวนาข้าวได้รับความเดือดร้อนขาดน้ำเลี้ยงต้นกล้าในนาข้าว พื้นนาแตกระแหง เนื่องจากน้ำในทะเลสาบสงขลาหน้าโรงสูบน้ำชลประทานระโนดมีความเค็มสูง ไม่สามารถสูบนำขึ้นมาใช้ในการเกษตรได้และมีต้นทุนน้ำในป่าพรุพื้นที่รอยต่อเขตตำบลบ้านขาวกับเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย มีต้นทุนน้ำมากพอที่จะแก้ไขปัญหาในระยะสั้นให้กับพี่น้องชาวนาได้

                                                                                                                                               

ทางชลประทานและหลายหน่วยงานนำเครื่องจักรเข้าทำการช่วยเหลือเป็นการด่วน โดยเฉพาะ ชลประทานทำการติดตั้งเครื่องสูบน้ำจัมโบ้ เร่งสูบน้ำจากป่าพรุพื้นที่รอยต่อเขตตำบลบ้านขาวกับเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อยลงบริเวณคลองกกที่เชื่อมโยงไปยังคลองสาขา เพื่อลำเลียงน้ำให้เกษตรกรชาวนาในพื้นที่ตำบลบ้านขาวและตำบลตะเครียะบางส่วน ที่ขาดน้ำเลี้ยงต้นกล้าในนาข้าว พื้นนาแตกระแหง ซึ่งน้ำจากป่าพรุบริเวณนี้เป็นน้ำจืด  ชาวนาสามารถสูบน้ำจากคลองสาขานำไปใช้ในนาข้าวได้เลย

                                                                                                                                       

        ในส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาก็ได้ส่งรถแม๊คโครมาทำการลอกผักตบชวาขึ้นจากคลองเพื่อให้น้ำระบายลงคลองสาขาได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

ในขณะเดียวกันทางชลประทานก็นำเครื่องสูบน้ำจัมโบ้ 24 นิ้ว มาติดตั้งเพื่อสูบน้ำจากคลองกกที่เป็นรอยต่อป่าพรุบ้านพรานไปเชื่อมโยงกับป่าพรุเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย เพื่อนำน้ำส่งมายังคลองมาบกำบริเวณนี้ต่อไปยังพื้นที่ ต.บ้านขาวและพื้นที่ ต.ตะเครียะบางส่วนและยังมีเครื่องสูบน้ำขนาด 12 นิ้วมาติดตั้งเพิ่มอีก เพื่อจะดึงน้ำจากโซนนี้ขึ้นไปช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวนาข้าวด้านบน

                                                                                                                                                     

นภาลัย   ชูศรี  ผู้สื่อข่าวภูมิภาค  จ.สงขลา

5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ