วันที่ 14 ม.ค.2563  ที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ ทุกสาขาในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้มีผู้สูงอายุจำนวนมากแห่เดินทางไปเข้าคิวกดเงินจากตู้เอทีเอ็ม  หลังจากที่รัฐบาลให้มีคำสั่งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโอนเงินช่วยเหลือผู้สูงอายุ หรือ “เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ" ผ่านบัญชีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ ทำให้ตั้งแต่วันที่ 13 ม.ค. 2563 มีผู้สูงอายุจำนวนมากเดินทางมากดเงินจากตู้เอทีเอ็มพร้อมกัน และหลายรายยื่นขอเบิกเงินหน้าเคาน์เตอร์จนเจ้าหน้าที่ธนาคารให้บริการไม่ทัน

โดยเฉพาะสาขาทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช ประชาชนผู้สูงอายุจำนวนมากเดินทางกันมาถอนเงินผู้สูงอายุ จากธนาคารทั้งการถอนผ่านตู้เอทีเอ็มและขอเบิกผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร ทำให้เจ้าหน้าที่ธนาคารให้บริการไม่ทัน ผู้สูงอายุจำนวนมากนั่งรอคิวจนเต็มบริเวณธนาคาร

 

นายถาวร เพ็ชรการ ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเกษตรและสหกรณ์ สาขา อ.ทุ่งใหญ่ ได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ธนาคารให้บริการลูกค้าอย่างต่อเนื่องและแนะนำว่าหากผู้สูงอายุรายใดไม่ต้องการถอนเงินไป ก็ให้ใช้วิธีการปรับสมุดที่หน้าตู้เอทีเอ็มโดยไม่ต้องเสียเวลานั่งรอ ส่วนคนที่มีความจำเป็นต้องใช้เงินและไม่มีบัตรเอทีเอ็มก็ขอให้ใจเย็น ๆ นั่งรอเพราะเจ้าหน้าที่จะทยอยให้บริการอย่างเต็มที่โดยไม่มีการพักเที่ยง เพื่อเร่งให้บริการผู้สูงอายุให้ถอนเงินได้รวดเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ โดยคนที่ถึงคิวถอนเงินเมื่อได้รับเงินแล้วก็รีบเดินทางกลับบ้านทันที

ทั้งนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับผู้สูงอายุทั้งอำเภอทุ่งใหญ่ที่ได้รับเบี้ยงยังชีพผู้สูงอายุจากรัฐบาลมีมากถึงกว่า 6,000 ราย และส่วนใหญ่ตั้งใจมาถอนเงินจากธนาคารพร้อมกันในวันแรกของเวลาทำการ ต่อเนื่องมาจนถึงวันที่ 2 และคาดว่าจะมีผู้สูงอายุเดินทางมาถอนเงินแน่นขนัดตลอดทั้งสัปดาห์อย่างแน่นอน  ในขณะที่ผู้สูงอายุหลายรายถึงกับคดห่ออาหารกลางวันมารับประทานด้วย

ทั้งนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับผู้สูงอายุทั้งอำเภอทุ่งใหญ่ที่ได้รับเบี้ยงยังชีพผู้สูงอายุจากรัฐบาลมีมากถึงกว่า 6,000 ราย และส่วนใหญ่ตั้งใจมาถอนเงินจากธนาคารพร้อมกันในวันแรกของเวลาทำการ ต่อเนื่องมาจนถึงวันที่ 2 และคาดว่าจะมีผู้สูงอายุเดินทางมาถอนเงินแน่นขนัดตลอดทั้งสัปดาห์อย่างแน่นอน  

จากการสอบถามผู้สูงอายุบางรายเปิดเผยว่า การที่รัฐบาลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโอนเบี้ยงยังชีพผู้สูงอายุผ่านบัญชีธนาคาร ทำให้เกิดความยากลำบากในการเดินทางมาถอนเงินที่ธนาคารของผู้สูงอายุ และจะต้องเดินทางมาถอนทุกเดือน   จึงให้ใช้ระบบเดิมในการจ่ายเงินให้ผู้สูงอายุคือให้ไปรับเงินกับเจ้าหน้าที่ อบต. จะสะดวกกว่าเดินทางมาถอนเงินที่ธนาคาร ทางเจ้าหน้าที่  อบต.ไปมอบเงินที่บ้านเหมือนเดิมเนื่องจากไม่สะดวกในการเดินทางมาธนาคารทุกเดือน 

ภาพ/คลิป ทีมข่าว อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช

ยุทธนะ  เตมะศิริ นครศรีธรรมราช