royal coronation
22 มกราคม 2563
ภูมิภาค

จังหวัดสุรินทร์มุ่งพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข ผู้ต้องขัง

14 มกราคม 2563 - 10:50 น.
สสจสุรินทร์,ลงนาม,บันทึกข้อตกลง,สุรินทร์
Shares :
เปิดอ่าน 92 ครั้ง

สาธารณสุขสุรินทร์จับมือเครือข่ายลงนาม MOU บันทึกข้อตกลงการพัฒนาระบบบบริการสาธารณสุขสำหรับผู้ต้องขัง ภายใต้โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดี ด้วยหัวใจ

คลิปที่ 1

วันที่ 13 ม.ค.2563 ที่ห้องประชุมเรือนจำกลางกลางสุรินทร์ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานนำถวายความเคารพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 10 และเป็นประธานลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ร่วมกับ สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ โรงพยาบาลสุรินทร์ โรงพยาบาลรัตนบุรี โรงพยาบาลค่ายวีรวัฒน์โยธิน เรือนจำกลางสุรินทร์ และเรือนจำอำเภอรัตนบุรี เพื่อพัฒนาระบบบริการสาธารณาสุขสำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำ ภายใต้โครงการ "ราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดี ด้วยหัวใจ"

สืบเนื่องจาก " โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ " ซึ่งเป็นโครงการที่ในหลวงรัชกาลที่ 10 ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทาน " โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดี ด้วยหัวใจ " โดยพระองค์ และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ทรงเป็นประธานที่ปรึกษา และโปรดเกล้าให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เป็นองค์ประธานกรรมการ โดยพระราชทานความช่วยเหลือในเรื่องการจัดหาอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ ตลอดจนการให้จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ได้เข้าไปมีบทบาทในการช่วยเหลือ ทั้งทางด้านการแพทย์ การพยาบาล การอบรมให้ความรู้ในเรื่องต่างๆ จึงนับได้ว่า “โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดีด้วยหัวใจ" เป็นโครงการพระราชทานที่ยิ่งใหญ่ และสำคัญยิ่งของกรมราชทัณฑ์

 

จากข้อมูลสถิติด้านสุขภาพของผู้ต้องขังช่วง 3 ปีย้อนหลังที่ผ่านมาพบว่า จำนวนผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยและมาขอรับการรักษาที่สถานพยาบาลในเรือนจำ รวมทั้งการส่งต่อออกมารักษาตัวยังโรงพยาบาลภายนอก มีแนวโน้มสูงขึ้น ทั้งนี้ สืบเนื่องจากโยบายเดิมของผู้บริหารกรมราชทัณฑ์หากผู้ต้องหาไม่เจ็บป่วยมาก ก็จะไม่นำส่งออกมารักษาตัวยังโรงพยาบาลภายนอก เปลี่ยนมาเป็นการให้บริการผู้ต้องขังเข้าถึงการรักษาตั้งแต่เจ็บป่วยในระยะแรก เพื่อให้ได้รับการดูแลรักษาได้ทันท่วงที ความร่วมมือระหว่างสององค์กรหลักคือสาธารณสุขและกรมราชทัณฑ์ จะช่วยผลักดันให้ระบบบริการด้านสุขภาพสำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำมีประสิทธิภาพ ผู้ต้องขังสามารถเข้าถึงบริการที่ไม่ได้มาตรฐานอย่างมีคุณภาพต่อไป

ภาพ/ข่าว: รมิตา สิงหเสรี ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จังหวัดสุรินทร์

5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ