royal coronation
21 มกราคม 2563
ภูมิภาค

แถลงข่าวจัดงานสืบสานประเพณีบุญคูณลานข้าวอินทรีย์วิถียโสธร

13 มกราคม 2563 - 17:04 น.
ประเพณี,คูณลาน,ยโสธร
Shares :
เปิดอ่าน 123 ครั้ง

แถลงข่าวจัดงานสืบสานประเพณีบุญคูณลานข้าวอินทรีย์วิถียโสธร

 

 

 

           เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2563 ที่สนามหน้าที่ว่าการอำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร นายพิกิฏ ศรีชนะ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ นางประนอม คลังทอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม ดร.พวงคำ ทองทั่ว วัฒนธรรมจังหวัดยโสธร นางพัฒนา ศรีชนะ รองนายก อบจ.ยโสธร นายจารุวัตร ภูแก้ว นายอำเภอกุดชุม ร่วมการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนในการจัดงานประเพณีสืบสานประเพณีบุญคูณลาน ตำนานข้าวอินทรีย์ วิถีวัฒนธรรมยโสธร ประจำปี 2563 ขึ้นในระหว่างวันที่ 16-20 มกราคม 2563 นี้ที่สนามหน้าที่ว่าการอำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร

ดร.พวงคำ ทองทั่ว วัฒนธรรมจังหวัดยโสธร จังหวัดยโสธร สร้างชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของชาวไทยและชาวต่างประเทศทั่วโลก นอกจากนี้จังหวัดยโสธร ยังมีประเพณีบุญคูณลาน หรือภาษาท้องถิ่น “งานบุญกุ้มข้าวใหญ่” หรือ “งานบุญคูณข้าว” ที่สร้างเสน่ห์และความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวเป็นอย่างยิ่ง“งานบุญคูณลาน” เป็นประเพณีที่อนุรักษ์สืบสามาแต่สมัยบรรพบุรุษผสมผสานความเชื่อและความศรัทธาระหว่างพระพุทธศาสนาและลัทธิพราหมณ์ จัดขึ้นในเดือนมกราคม (เดือนยี่) บุญคูณลาน หรือบุญคูณข้าวเป็นพิธีทำบุญเพื่อให้เกิดสิริมงคลแก่นาข้าวและลานข้าวหลังการเก็บเกี่ยวซึ่งถือเป็นพิธีที่มีความสำคัญต่อชาวนา ด้วยเหตุที่ “ข้าว” ทำให้ชีวิตดำรงชีวิตอยู่ได้และทำให้มีรายได้ยังชีพและจะบันทึกเป็นปฏิทินการท่องเที่ยวอีกประเพณีหนึ่งในเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดยโสธร

 

 

นายพิกิฏ ยังกล่าวอีกว่า กระทรวงวัฒนธรรมโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ได้มีนโยบายในการสืบสาน รักษา ต่อยอดประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่นให้คงอยู่อย่างมั่นคงสืบต่อไปโดยการบูรณาการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และภาคีการพัฒนาต่าง ๆ ในลักษณะประชารัฐ และ จังหวัดยโสธรนั้น เป็นจังหวัดที่มีความโดดเด่นทางวัฒนธรรมมีประเพณีที่ทรงคุณค่า สืบทอดมาอย่างยาวนาน อาทิ งานประเพณีบุญบั้งไฟที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี แสดงถึง ความเชื่อ ความศรัทธา ซึ่งแสดงออกถึงอัตลักษณ์และวิถีชีวิตของ    ประเพณีบุญคูณลานอำเภอกุดชุมถือเป็นต้นแบบของการสืบสานวัฒนธรรมมาอย่างยาวนาน อีกทั้ง ชาวบ้าน ชุมชน หน่วยงาน และวัดได้ร่วมแรงร่วมใจสืบทอดวัฒนธรรมอันดี เพื่อให้คงอยู่สู่อนุชนรุ่นหลัง รวมถึงส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง และทุกอำเภอในจังหวัดยโสธรด้วยการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการอนุรักษ์ สืบสาน วัฒนธรรม ประเพณีในรูปแบบที่หลากหลาย กระทรวงวัฒนธรรม จึงได้มีการส่งเสริม สนับสนุนการจัดงานสืบสานประเพณีบุญคูณลาน ตำนานข้าวอินทรีย์ วิถีวัฒนธรรมยโสธรเพื่ออนุรักษ์สืบสาน รักษา ต่อยอดโดยนำทุนทางวัฒนธรรมมาพัฒนาต่อยอด สร้างคุณค่าทางสังคมและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนต่อไป

ภาพ/ข่าว  สมัย  คำแก้ว  ผู้สื่อข่าวยโสธร รายงาน

 

5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ