royal coronation
22 มกราคม 2563
ภูมิภาค

ระนองจัดประชุม TBC ไทย-เมียนมา ครั้งที่ 42

13 มกราคม 2563 - 16:48 น.
ระนองจัดประชุม TBC ไทย-เมียนมา ครั้งที่ 42,,เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาแนว,,ชายแดนไทย-เมียนมา,,ระนอง
Shares :
เปิดอ่าน 277 ครั้ง

ระนองจัดประชุม TBC ไทย-เมียนมา ครั้งที่ 42 เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาแนวชายแดนไทย-เมียนมา

 

 

               วันที่ 13 มกราคม 2563 ที่ห้องประชุมโรงแรมทินิดี อ.เมือง จ.ระนอง ได้มีการประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่น ไทย-เมียนมา (TBC) ครั้งที่ 42 เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาแนวชายแดน เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาแนวชายแดนตั้งแต่จังหวัดระนองถึงชุมพรกับฝั่งจังหวัดเกาะสอง ประเทศเมียนมา ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ฝ่ายไทยเป็นเจ้าภาพ  โดยมี พ.อ. สุวัฒน์ ทองใบ  ผบ.ฉก.ร.๒๕  ประธาน TBC ฝ่ายไทย และ พ.ท.ซ่อมันแท๊ต  บก.ยว.ที่ ๒๐ ประธาน TBC ฝ่ายเมียนมา พร้อมด้วยตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งฝั่งไทยและเมียนมา เข้าร่วมโดยพร้อมเพรียง

โดยก่อนการร่วมประชุมกันอย่างเป็นทางการ ทางตัวแทนเจ้าหน้าที่จากทั้ง 2 ประเทศ ได้แบ่งเจ้าหน้าที่ออกเป็นกลุ่ม ๆ ตามเรื่องที่มีการเสนอ เพื่อให้ทั้ง 2 ประเทศ มีการแก้ปัญหาร่วมกันตามข้อหารือและปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างกันทั้ง 2 ปะเทศ จากนั้นได้นำเรื่องต่างๆ เข้าที่ประชุมอย่างเป็นทางการเพื่อสรุปแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน โดยแต่ฝ่ายต่างก็เสนอข้อหารือและปัญหาต่างๆหลายข้อมาพูดคุยกัน เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาร่วมกัน ซึ่งฝ่ายไทยได้นำเสนอข้อหารือการแก้ปัญหาจำนวน  6 ข้อ อาทิ ปัญหาการนำเข้าแรงงาน ตาม mou ,การเดินทางเข้าออกระหว่างประเทศ ,การดูแลนักท่องเที่ยวทางทะเล ,การขอความร่วมมือไม่ทิ้งขยะลงทะเล เป็นต้น ส่วนทางฝ่ายประเทศเมียนมาได้นำเสนอข้อหารือจำนวน 9 ข้อ อาทิ การสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งของฝั่งไทยในพื้นที่แนวชายแดน ,การผลักดันแรงงานต่างด้าวของ ตม.ระนอง ไปยังฝั่งเมียนมา  ,ความคืบหน้าเรื่องคดีตามแนวชายแดนที่ต่อเนื่องกัน ,การประสานข้อมูลต่างๆร่วมกันเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาชายแดน เป็นต้น โดยหนึ่งใน 9 ข้อที่ทางฝ่ายเมียนมา ยื่นข้อหารือมามีบางประเด็นที่น่าสนใจโดยเฉพาะปัญหาเรื่องการสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งของฝ่ายไทย ที่ทางฝ่ายเมียนมามีความกังวลเป็นอย่างมาก ว่าการสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งของฝ่ายไทย จะทำให้น้ำเปลี่ยนทิศทางและมีความแรงมากขึ้น อาจจะสร้างความเสียหายในเรื่องพื้นที่ของฝั่งเมียนมา ซึ่งจะส่งผลกระทบในเรื่องของน้ำกัดเซาะตลิ่งจนพื้นดินบางส่วนของฝั่งเมียนมาหายไป

 

ซึ่งที่ผ่านมาทางการเมียนมามีการตรวจสอบโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งของฝ่ายไทยอย่างต่อเนื่องในหลายๆ จุด โดยเฉพาะในพื้นที่ อ.กระบุรี ซึ่งโดยรวมๆมีพื้นที่หลายกิโลเมตรที่มีการก่อสร้าง และบางจุดมีการก่อสร้างความยาวเกินไปกว่าข้อตกลงที่ทั้ง 2 ประเทศได้มีการตกลงกันไว้  ซึ่งอาจจะสร้างความเสียหายให้กับพื้นที่ของเมียนมา โดยทางการเมียนมาต้องการให้ทางการไทยหยุดก่อสร้างโดยทันที จนกว่าจะมีการพูดคุยในเรื่องของรายละเอียด  โดยทางการไทยได้ก่อสร้างเพิ่มจากเดิมในงบประมาณปี 2562 เพิ่มอีกจำนวน 2 จุด ในจุดแรก ระยะทาง 618 เมตร จุดที่ 2 ระยะทาง 1,083 เมตร และจะไปสิ้นสุดการก่อสร้างในปี 2564 ซึ่งอาจจะมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนกัน หลังมีการนำเสนอข้อหากันทั้ง 2 ฝ่าย โดยมีตัวแทนเจ้าหน้าที่แต่ละหน่วยงานทั้ง 2 ประเทศ ที่เกี่ยวข้องโดยตรง ได้พูดคุยถึงรายละเอียดปัญหาพร้อมแลกเปลี่ยนแนวทางแก้ไข ผลคือทั้ง 2 ฝ่ายต่างก็ยินดีจะร่วมกันแก้ไขปัญหาต่าง ๆที่เกิดขึ้นร่วมกันโดยเร็วที่สุดเท่าที่สามารถจะดำเนินการได้ในระดับท้องถิ่น ส่วนปัญหาในระดับสูงกว่าจะมีการเสนอปัญหาไปยังรัฐบาลของทั้ง 2 ประเทศ เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน

พ.อ. สุวัฒน์ ทองใบ  ผบ.ฉก.ร.๒๕  ประธาน TBC ฝ่ายไทย กล่าวว่า ปัจจุบันประเทศเราทั้งสองมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน โดยประชาชนทั้งสองประเทศมีการติดต่อและเดินทางไปมาระหว่างจังหวัดเกาะสองและจังหวัดระนอง เป็นประจำ ซึ่งการพบปะหารือระหว่าง คณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่นทั้งสองฝ่ายอย่างสม่ำเสมอนั้น จะช่วยกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทย และเมียนมา ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ตลอดจนเป็นการส่งเสริมความเข้าใจ ความร่วมมือ และมิตรภาพอันดีระหว่างกัน ซึ่งจะเป็นหนทางนำไปสู่ความสันติสุข ความมั่นคง และความเจริญก้าวหน้าในพื้นที่ชายแดนระหว่างไทย และเมียนมา ต่อไป ซึ่งผมหวังว่าบรรยากาศที่ดีและอบอุ่นเช่นนี้ จะปรากฏให้เห็นอยู่ตลอดไป  เชื่อว่ามิตรภาพและความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างไทยและเมียนมา ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของผลประโยชน์ร่วมกัน การเคารพซึ่งกันและกัน มีความเสมอภาค และมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนั้น จะอำนวยประโยชน์อย่างใหญ่หลวงให้กับทั้งฝ่ายไทยและเมียนมาเป็นอย่างยิ่ง อันจะทำให้เกิดผลดีและผลประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองประเทศ ในการที่จะทำให้พื้นที่ชายแดนไทยและเมียนมา มีความมั่นคง และมีความเจริญก้าวหน้าต่อไป

 

ข่าว นิเวศน์ เสระหมาน จ.ระนอง 

5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ