royal coronation
22 มกราคม 2563
ภูมิภาค

ผญบ.แจ้งเอาผิดเจ้าของโครงการหมู่บ้านเผาขยะไม่สนคำสั่งห้ามเผา

13 มกราคม 2563 - 12:24 น.
เผาขยะ,เอาผิด,เจ้าของโครงการ
Shares :
เปิดอ่าน 289 ครั้ง

ผญบ.แจ้งเอาผิดเจ้าของโครงการหมู่บ้าน เผาขยะไม่สนคำสั่งห้ามเผา

 

 

           วันที่ 13 มค.2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายธนกฤต พรมเสน อายุ 54 ปี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 ตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ได้เดินทางมาร้องทุกข์กับ ร.ต.อ.เกชา เนตรชัง พนักงานสอบสวน สภ.แม่ปิง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เพื่อให้ดำเนินคดีกับ นายสมศักดิ์ ประคองธนพันธ์ เจ้าของและผู้จัดการโครงการ หมู่บ้านธนาวัลย์ ในความผิดฐานฝ่าฝืนประกาศจังหวัดเชียงใหม่ มาตรา 74 ห้ามเผาขยะหรือหญ้าหรือสิ่งอื่นใด ระหว่างวันที่ 10 ม.ค. - 30 เม.ย. 2563 จนกว่าถึงที่สุดนายธนกฤต ว่า ช่วงเย็นวันนี้ได้รับแจ้งจากลูกบ้านว่า ในพื้นที่ของหมู่บ้านธนาวัลย์ ได้มีการเผาขยะจึงได้เดินทางตรวจสอบพร้อมเจ้าหน้าที่ของเทศบาลและเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.แม่ปิง อ.เมืองเชียงใหม่ เมื่อไปถึงได้พบว่ามีการเผาขยะจริง และได้ทำการสอบถามคนงานที่อยู่ในบริเวณดังกล่าว ได้ให้ข้อมูลว่าเจ้าของโครงการสั่งให้เผา แต่คนงานปฏิเสธไปเผาตามสั่ง ทางเจ้าของโครงการจึงลงมือเผาเองต่อมาทาง นายธนกฤตฯ ได้ติดต่อเจ้าของโครงการให้มาดับไฟ แต่ไม่ให้ความร่วมมือมาดับไฟ จึงร่วมกับทางเทศบาลช่วยกันดับไฟ และเดินทางมาแจ้งความกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.แม่ปิง เพื่อให้ติดตามตัวผู้กระทำความผิดมาทำการสอบสวนและดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป

 

 

      จังหวัดเชียงใหม่มีประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดเขตควบคุมการผาในที่โล่งทุกชนิดและมาตรการทางกฎหมายในการควบคุม ลงนามโดย นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ โดยประกาศระบุว่า อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 มาตรา 21 มาตรา 22 และมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 จึงกำหนดให้พื้นที่ทุกหมู่บ้าน / ตำบล / อำเภอ ในท้องที่จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเขตควบคุมการเผาในที่โล่งทุกชนิดและกำหนดมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการเผาในที่โล่งทุกชนิด ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม - 30 เมษายน พ.ศ. 2563 ในข้อแรกระบุว่า ในเขตพื้นที่ขุมชนห้ามมิให้กำจัดวัชพืช ขยะ หรือสิ่งอื่นใดโดยการเผาอย่างเด็ดขาดในข้อ 4 ยังระบุอีกว่า การจุดไฟเผาในพื้นที่ชุมชนและพื้นที่การเกษตร ให้ราษฎรมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหา หากพบผู้กระทำความผิดจะต้องได้รับโทษตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 แก้ไขฉบับเพิ่มเติม(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 มาตรา 25 ในกรณีที่มีเหตุอันอาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียง หรือผู้ที่ต้องประสบกับเหตุนั้นดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเป็นเหตุรำคาญ(4) การกระทำใดๆ อันเป็นเหตุให้เกิดกลิ่น แสง รังสี เสียง ความร้อน สิ่งมีพิษ ความสั่นสะเทือน ฝุ่น ละออง เขม่า เถ้า หรือกรณีอื่นใดจนเป็นเหตุให้เสื่อมหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ เมื่อพบว่าบุคคลใดได้ก่อเหตุรำคาญขึ้น เจ้าพนักงานท้องถิ่นสามารถออกคำสั่งให้ปรับปรุงแก้ไข หรือระงับเหตุรำคาญนั้น ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น จะมีโทษความผิดตามมาตรา 74 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 25,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ


 

 

 

          นายธนกฤต พรมเสน อายุ 54 ปี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 ตำบลสันผีเสื้อ กล่าวอีกว่า การดำเนินการในวันนี้เป็นไปตามประกาศจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งสั่งการให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ ทั้งจังหวัดเชียงใหม่ สอดส่องดูแลการเผาในพื้นที่ที่รับผิดชอบ เป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งอาศัยอำนาจตาม พ.ร.บ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ ซึ่งในวันพรุ่งนี้ (13 ม.ค.63) เทศบาลตำบลสันผีเสื้อจะดำเนินคดีกับเจ้าของโครงการเป็นอีกคดีด้วย ซึ่งเป็นการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535

 

ฟงหวิน ศักดิ์อัศวิน ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.เชียงใหม่ 

5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ