เมื่อเวลา 18.00 น. วันที่ 11 มกราคม 2563 ที่ท่าเทียบเรือฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ 2  อ.เมือง จ.สงขลา พล.ร.ท. สำเริง จันทร์โส ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 2 แถลงข่าวการจับกุมเรือประมงเวียดนาม  1 ลำ ซึ่งเป็นเรือคราดปลิงทะเล ที่รุกล้ำเข้ามาทำการประมงในน่านน้ำอาณาเขตของประเทศไทย พร้อมลูกเรือประมง 6 คน โดยทางศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค 2 (ศรชล.ภาค2) ได้รับแจ้งว่า มีเรือประมงต่างชาติเข้ามาลักลอบทำการประมง บริเวณแลตติจูด 8 องศา 9.5 ลิบดาเหนือ ลองติจูด 101 องศา 8.0 ลิปดาตะวันออก หรือ บริเวณแบริ่ง 120 ระยะ 28 ไมล์ทะเล จากเกาะกระ จังหวัดนครศรีธรรมราช

                                                                                                               

 

 

       พล.ร.ท. สำเริง จันทร์โส ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 2 จึงได้สั่งการให้เรือหลวงคลองใหญ่ที่ปฏิบัติภารกิจลาดตระเวณอยู่บริเวณใกล้เคียง ให้ทำการค้นหาตามที่ศรชล.ภาค2 ได้รับแจ้งข่าวจากเรือประมง เรือหลวงคลองใหญ่ได้ออกค้นหาตามแลต-ลองดังกล่าว พบเรือประมงเวียดนาม  1 ลำ ซึ่งเป็นเรือคราดปลิงทะเล พร้อมลูกเรือ 6 คน จึงเข้าทำการจับกุมและควบคุมเรือพร้อมลูกเรือทั้งหมดเดินทางกลับเข้าเทียบท่าเทียบเรือฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ 2 เมื่อช่วงเย็นวันนี้( 11 ม.ค.63)

หลังจากนำเรือเข้าเทียบท่าเทียบเรือฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ 2 แล้ว พล.ร.ท. สำเริง จันทร์โส ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 2 ได้เดินทางไปทำการตรวจสอบเรือประมงเวียดนามคราดปลิงทะเลพร้อมเจ้าหน้าที่ศรชล.ภาค2 จากการตรวจสอบภายในเรือพบ ปลิงทะเลบรรจุอยู่ในถัง  พลาสติก 200 ลิตร จำนวนมากพร้อมด้วยอุปกรณ์คราดปลิงทะเล

                                                                                                                                        

 

 

 

 

       หลังจากนั้น พล.ร.ท. สำเริง จันทร์โส ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 2 พร้อมด้วยพร้อมเจ้าหน้าที่ศรชล.ภาค2 ได้แถลงข่าวการจับกุมเรือประมงเวียดนามคราดปลิงทะเล ที่รุกล้ำเข้ามาทำการประมงในน่านน้ำอาณาเขตของประเทศไทย พร้อมลูกเรือประมง 6 คน ในนามศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค 2 (ศรชล.ภาค2)

โดยได้แจ้งข้อหาจำนวน 5 ข้อหากับลูกเรือประมงเวียดนามทั้ง 6 คน คือ 1.ร่วมกันทำประมงพาณิชย์โดยไม่มีใบอนุญาติทำการประมง (พ.ร.ก.การประมง พ.ศ.2558 มาตรา 36 ประกอบมาตรา 129 วรรคสอง) 2 เป็นคนต่างด้าวร่วมกันทำหน้าที่เป็นลูกเรือในเรือประมงโดยไม่ได้รับอนุญาต (พ.ร.บ.ว่าด้วยสิทธิการประมงในเขตการประมงไทย พ.ศ. 2482 มาตรา5 ทวิมาตรา 11 ทวิ) 3 ทำการประมงในเขตการประมงไทย พ.ศ. 2482 มาตรา 7 วรรค 1 และมาตรา 11 วรรค 1 ) 4. ไม่เข้า-ออก ตามช่องด่านตรวจคนเข้าเมือง เขตท่าสถานี หรือท้องที่ที่กำหนด ไม่เข้า-ออก ตามเวลาที่กำหนด  (พ.ร.บ. คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522) 5. เข้ามาหรือออกไปโดยยื่นรายการและไม่ผ่านการตรวจของพนักงานเจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจคนเข้าเมืองเส้นทางนั้น (พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522) ได้นำตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.เมืองสงขลาเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

                                                                                                                                                             

 

 

นภาลัย   ชูศรี  ผู้สื่อข่าวภูมิภาค   จ.สงขลา