วันนี้ 11 ม.ค. 2563 นายณรงค์ บุญบรรเจิดศรี นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองสัตหีบ ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยภายในงานยังได้มีการจัดกิจกรรมการละเล่นต่าง ๆ มากมาย รวมทั้งการเตรียมของขวัญ ของรางวัล อาหาร เครื่องดื่ม ไว้ให้กับเด็ก ๆ ที่เดินทางมาร่วมกิจกรรม ณ ลานสวนสาธารณหนองตะเคียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมีผู้ปกครองนำบุตรหลานเข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้กว่า 2,000 คน

            นายณรงค์ บุญบรรเจิดศรี นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองสัตหีบ กล่าวว่า การจัดงานวันเด็กแห่งชาติเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่ เทศบาลเมืองสัตหีบได้ให้ความสำคัญ และจัดให้มีขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อให้วันเด็กแห่งชาติเป็นวันเชื่อมโยงความสัมพันธ์ที่ดีด้วยกิจกรรมที่สร้างสรรค์ให้แก่เด็กในด้านนันทนาการ การเรียนรู้ระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ส่งเสริมประสบการด้านวิชาการให้แก่เด็ก โดยมีผู้ปกครองเป็นส่วนร่วมในกิจกรรม เพื่อให้สังคมได้เห็นถึงความสำคัญของงานวันเด็กแห่งชาติ รวมทั้งเยาวชนของชาติ มีความสำคัญต่อการพัฒนาบ้านเมืองในอนาคต ซึ่งการมอบสิ่งดีๆ ให้แก่เด็กในวันเด็กแห่งชาตินี้ เพื่อที่จะให้เด็กได้แสดงออก และทำกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ร่วมกัน

นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล  ทิพย์ศรี  ผู้สื่อข่าว จ.ชลบุรีรายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก  สวนนงนุชพัทยา  จ.ชลบุรี