เมื่อวันที่ 6 ม.ค. 2563  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บ้านโนนแดง ต.หญ้าปล้อง อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ  นางทองคำ   ไชยชาญ  อายุ 77 ปี ได้เชิญประชุมแกนนำชาวบ้านจาก 8 หมู่บ้าน 2 ตำบล ประกอบด้วย  บ้านโนนแย้  บ้านโนนหล่อ บ้านโนนแดง  บ้านเพียนาม หมู่ 3 บ้านเพียนาม หมู่ 9 บ้านโนนสำนัก ชุมชนโนนสำราญ ชุมชนกุดหวาย  ในเขต ต.หญ้าปล้องและ ต.หนองไผ่  ของ อ.เมืองศรีสะเกษ ซึ่งได้ร่วมกันเรียกร้องที่ดินทำกินโนนป่ายางที่ได้อาศัยเป็นที่ดินทำกินและอยู่อาศัยมาตั้งแต่ปี 2450 แต่ว่าพอถึง ปี 2468 ทางราชการได้ขีดเส้นให้โนนป่ายางเป็นที่ทำเลเลี้ยงสัตว์สาธารณะประโยชน์โนนป่ายาง จำนวน 4,125 ไร่  ทั้งที่มีชาวบ้านอาศัยทำกินและเป็นที่อยู่อาศัยมานานหลายชั่วอายุคนแล้ว จนถึงขณะนี้มีชาวบ้านอาศัยอยู่ประมาณ  20,000 คน โดยการประชุมครั้งนี้เพื่อติดตามความคืบหน้าของการเรียกร้องที่ดินทำกิน  ซึ่งที่ประชุมแกนนำทุกคนมีมติว่า จะนัดหมายชุมนุมชาวบ้านโนนป่ายางทุกคนชุมนุมใหญ่ ในวันที่ 7 ม.ค. 63 ที่จะถึงนี้      

 

        

 

               

นางทองคำ  ไชยชาญ อายุ  77 ปี  แกนนำชาวบ้านโนนป่ายาง กล่าวว่า   จากการที่มีหนังสือจากกรมที่ดินเมื่อวันที่ 14 มิ.ย. 62 แจ้งว่า  พื้นที่ป่าสาธารณะประโยชน์โนนป่ายาง ไม่มีขอบเขตจริงตามที่ได้ขึ้นทะเบียนเอาไว้  อีกทั้งพื้นที่ 1,500 ไร่ที่กำหนดขึ้นมาใหม่ก็ไม่มีพื้นที่ขอบเขตเช่นเดียวกัน   ซึ่งขั้นตอนต่อไปทางราชการจะนำเอาภาพถ่ายทางอากาศมาตรวจสอบเพื่อสรุปรายงานกรมที่ดินต่อไปนั้น  ชาวบ้านโนนป่ายางทุกคนไม่ยอมรับภาพถ่ายทางอากาศเพราะว่า  สภาพพื้นที่โนนป่ายางไม่มีขอบเขตอยู่จริง   แต่ว่า ขณะนี้การดำเนินการของส่วนราชการระดับท้องถิ่น 2 แห่ง  ได้มีการบิดเบือนข้อเท็จจริงการประชุม  โดยในการประชุมระดับท้องถิ่นผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนยืนยันว่า โนนป่ายางไม่สามารถระบุอาณาเขตและเนื้อที่ชัดเจนได้ แต่ว่า ส่วนราชการระดับท้องถิ่นบางแห่งกลับมีหนังสือไปยังส่วนราชการที่เกี่ยวข้องว่า โนนป่ายาง มีพื้นที่อยู่จริง ซึ่งขัดแย้งกับมติที่ประชุมที่ได้ลงมติไปแล้ว  คาดว่าเป็นการดำเนินการทำตามใบสั่งของบิ๊กสีกากีคนหนึ่งที่ต้องการต่อต้านไม่ให้ชาวบ้านโนนป่ายางมีที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยทั้งที่อยู่อาศัยทำกินมานานหลายชั่วอายุคนร่วม 100 ปีแล้ว

 

 

 

นางทองคำ  กล่าวต่อไปว่า  เพื่อเป็นการติดตามความคืบหน้าของการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้  ตนพร้อมด้วยแกนนำชาวบ้านโนนป่ายาง 8 หมู่บ้าน 2 ตำบล  จึงได้นัดหมายชาวบ้านโนนป่ายางทุกคนชุมนุมใหญ่ ในวันที่ 7 ม.ค. 63 เวลา 09.00 น. ณ อบต.หนองไผ่  จากนั้น  จะเคลื่อนขบวนชาวบ้านโนนป่ายางไปยัง อบต.หญ้าปล้อง และไปสิ้นสุดที่บริเวณศาลากลาง จ.ศรีสะเกษ เพื่อยื่นหนังสือถึง นายวัฒนา   พุฒิชาติ  ผวจ.ศรีสะเกษ และนายอำเภอเมืองศรีสะเกษ เพื่อทวงถามขอทราบความคืบหน้าของการแก้ไขปัญหาโนนป่ายางที่ยืดเยื้อมานานหลายสิบปีแล้ว หากว่าไม่ทราบผลการดำเนินการเป็นที่พอใจของชาวบ้านโนนป่ายางทุกคน  ตนก็จะหารือกับแกนนำเพื่อเตรียมยกระดับการชุมนุมเรียกร้องที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยในเขตโนนป่ายางให้สูงขึ้นกว่าเดิมต่อไป//////////

 

 

 ศิริเกษ  หมายสุข  ผู้สื่อข่าว จ. ศรีสะเกษ