รมช.ประภัตร ปรับยุทธศาสตร์สู้ภัยแล้งช่วยเกษตรกรไทย เดินสายชี้แจงโครงการส่งเสริมอาชีพเลี้ยงสัตว์ จ.สุพรรณฯ เล็งปรับเปลี่ยนทางเลือกใหม่ให้เหมาะสม เสริมสร้างรายได้ ลดพื้นที่ทำนาปรัง มั่นใจสร้างตลาดรองรับครบวงจร

                ที่ จ.สุพรรณบุรี นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำคณะลงพื้นที่ วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง ต.หนองโอ่ง จ.สุพรรณบุรี พร้อมด้วย นายณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ ส.ส.สุพรรณบุรี นพดล มาตรศรี ส.ส.สุพรรณบุรี  นายภูสิต สมจิตต์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี  นายไพฑูรย์  รื่นสุข เกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี  นายภูวสิษฐ์  บวรธีราเศรษฐ์ ปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี   นายเดชา รอดระรัง ประมงจังหวัดสุพรรณบุรี  นายยศดนัย น้อยแก้ว ผอ.โครงการชลประธานจังหวัดสุพรรณบุรี  นายศรายุทธ ยิ้มยวน รองผู้จัดการ ธกส. ร่วมกันชี้แจงโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์และกิจการที่เกี่ยวเนื่อง ภายใต้บันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่าง กรมปศุสัตว์ กับ ธนาคารเพื่อ การเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร (ธ.ก.ส.) เจ้าหน้าที่กรมประมง และ ธ.ก.ส. .ให้กับเกษตรกรจาก อ.สองพี่น้อง และ อ.อู่ทอง กว่า 300 คน

 

นายประภัตร โพธสุธน  รัฐมนตรี  ช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่าได้เดินหน้า Kickoff   ส่งเสริมอาชีพเลี้ยงสัตว์เมืองสุพรรณ  เกษตรกรต้องมีกิน มีใช้  ภายใน  4 เดือน ช่วงหน้าแล้ง    และกิจการที่เกี่ยวเนื่อง ภายใต้บันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่าง กรมปศุสัตว์ กับ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร   ปัจจุบันภัยธรรมชาติเกิดขึ้นอย่างซ้ำซากในหลายพื้นที่ ทำให้เกษตรกร  ไม่สามารถทำการเกษตรได้ตามปกติ ผลผลิตทางการเกษตรได้รับความเสียหายและได้รับผลกระทบด้านราคาตกต่ำ เนื่องจากคุณภาพผลผลิตที่ไม่ได้มาตรฐาน ทำให้เกษตรกรมีรายได้ไม่คุ้มต่อการลงทุน มีรายได้ไม่เพียงพอต่อการยังชีพ อีกทั้งยังขาดโอกาส การเข้าถึงแหล่งเงินทุน เพื่อใช้ในการฟื้นฟูหรือปรับเปลี่ยนอาชีพ   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ตระหนักถึงสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น  และหาแนวทางที่จะช่วยฟื้นฟูอาชีพแก่เกษตรกรที่ประสบปัญหาดังกล่าวข้างต้น จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คือ กรมปศุสัตว์ และกระทรวงการคลัง คือ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ ภายใต้ชื่อโครงการเกษตรสร้างชาติ           นอกจากนี้ ธ.ก.ส. สนับสนุนสินเชื่อไม่เกิน 1 ล้านบาท ดอกเบี้ย 100 บาท/ปี กลุ่มละไม่เกิน 10 ล้านบาท โดยเป็นไปตามเงื่อนไขของแต่ละโครงการ ส่วนเกษตรกรที่เป็นหนี้ NPL นั้นสามารถเข้าร่วมโครงการได้ โดยติดต่อที่ ธกส. เพื่อให้ความช่วยเหลือในการแบ่งผ่อนตามระเบียบต่อไป

 

หลังจากประชุมชี้แจงความเข้าใจให้แก่เกษตรกรเสร็จนายประภัตร พร้อมคณะได้เดินทางลงพื้นที่โครงการขุดลอกขยายฝายสระบัวทอง ต.บ้านโข้ง อ.อู่ทอง เพื่อเป็นที่เก็บน้ำให้เกษตรกรเนื่องจากมีโครงการผันน้ำจากแม่น้ำจระเข้ และน้ำจากบึงลาดน้ำเตียน อ.เมืองสุพรรณบุรี ซึ่งมีประมาณน้ำมากกว่าเขื่อนกระเสียวมาเก็บไว้ที่นี่ให้เกษตรกร จาก 3 อำเภอประกอบด้วย ต.จรเข้สามพัน ต.หนองโอ่ง ต.ดอนคา ต.พลับพลาไชย ต.บ้านโข้ง อ.อู่ทอง ต.ศาลาขาว อ.เมือง ต.สระกระโจม ต.ทะเลบก และต.ไร่รถ รวมพื้นที่ที่จะได้รับประจากแหล่งน้ำแห่งนี้กว่า 100,000 ไร่ ขณะนี้งบประมาณมีแล้วอยู่ระหว่างดำเนินการเนื่องจากต้องเจรจาขอใช้พื้นที่ของชาวบ้านบางส่วนที่น้ำต้องผ่านคาดใช้เวลาประมาณ 1 ปี

ภาพ/ข่าว ภัทรพล พรมพัก มงคล สว่างศรี ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.สุพรรณบุรี