เมื่อเวลา 05.00 น. วันนี้ ( 30 ธ.ค. 62) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่หน้าโรงพยาบาลอำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ ได้มีการจัดงานผ้าป่าวิ่งเดินการกุศล เพื่อหารายได้จัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลโนนนารายณ์ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมงาน ทั้งคนในพื้นที่และต่างจังหวัดกว่า 1,000 คน โดยมีนายณัฎฐ์กร ศิริผ่องแผ้ว นายอำเภอโนนนารายณ์ เป็นประธาน และ นายแพทย์อรรถพล ภูอาษา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโนนนารายณ์ เป็นประธานจัดงาน

 

 

 

 

  

โดยประธานจัดงานได้กล่าวรายงาน ว่า โรงพยาบาลโนนนารายณ์เป็นโรงพยาบาลขนาดเล็ก แต่มีผู้ป่วยมาใช้บริการเป็นจำนวนมาก รัฐบาลได้สนับสนุนสร้างอาคารให้แต่ยังขาดอุปกรณ์ทางการแพทย์ ซึ่งทุกภาคส่วนทั้งราชการ พ่อค้า ประชาชนในอำเภอโนนนารายณ์ จึงได้พร้อมใจกันจัดงานเดินวิ่งด้วยใจเป็นกุศลเพื่อโรงพยาบาลโนนนารายณ์  โดยครั้งนี้ได้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 แล้ว

จากนั้นประธานได้กล่าวเปิดงาน และให้สัญญาณ ประชาชนจึงได้เริ่มวิ่งออกจาจุดสตาร์ท โดยมีระยะทางวิ่งเดินทั้งสิ้น 12 กิโลเมตร และมาสิ้นสุดที่บริเวณลานด้านหน้าโรงพยาบาลโนนนารายณ์ โดยในบริเวณงานจะมีอาหารเครื่องดื่มฟรีจากกลุ่มต่างๆที่มาให้การสนับสนุนอย่างมากมาย

 

 

 

 

 

 

 

ซึ่งในการจัดงานครั้งนี้  ก็ได้มีคุณยายมะลิ นามพรหม อายุ 74 ปี อยู่บ้านเลขที่ 38 บ้านหนองหว้า ตำบลระเวียง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งได้ร่วมจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์หลายรายการ มูลค่ากว่าแสนบาทมามอบให้ โดยผู้อำนวยการโรงพยาบาลโนนนารายณ์เป็นผู้รับมอบ อีกทั้งยังมีหน่วยงาน ห้างร้านต่างๆ และประชาชนได้ร่วมมอบเงินสนับสนุนอีกกว่าสามแสนบาทด้วย

 

 

 

 

 

ภาพ / ข่าว สุรเดช เหลาคำ จ.สุรินทร์