วันที่ 18 ธ.ค. 62  ดร.ดุลย์พิชัย โกมลวานิช  ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  เปิดเผยว่า ในวันที่ 19 ธันวาคม 2562 ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  จะจัดให้มีการแสดงนิทรรศการศิลปหัตถกรรมอาเซียน ณ อาคาร 100 ปี ในเวลา 16.30 น.ซึ่งมีทั้งหัตถกรรมอาเซียน  หัตถกรรมในประเทศไทย หัตถกรรมพื้นบ้านอยุธยา  และหัตถกรรมโลก จึงอยากจะขอเชิญชวนชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดใกล้เคียง โดยเฉพาะนักเรียนนักศึกษา  ซึ่งเป็นโอกาสสำคัญแล้วที่จะได้ชมการจัดแสดงศิลปหัตถกรรมของอาเซียน มาแสดงที่อาคาร 100 ปี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ซึ่งดูแลเรื่องการศึกษาของท้องถิ่น ถือว่าอาคารนี้เป็นอาคารเปิด  ที่จะทำให้เรื่องราวต่างๆของชิ้นงานที่เป็นเลิศของหัตถกรรมจะถูกมาตั้งแสดง  จะได้ชมถึงการใช้วัสดุ  วิธีการในการตบแต่ง  เห็นข้อเปรียบเทียบระหว่างชิ้นงาน  ความเหมือนที่แตกต่างกัน  โดยเอา 3 อย่างคือความเหมือนกัน  คล้ายกัน  และแตกต่างกัน มาเป็นประโยชน์ในการที่จะนำเอาของเหล่านั้นมาเป็นสินค้าจำหน่าย  เอามาใช้เพื่อพัฒนาด้านจิตใจของเรา หรือ นำเอาศิลปะ  ต่างๆนั้นมาปรับปรุงตบแต่ง ดูแลประเทศของเรา ให้มีลักษณะที่แตกต่างจากเพื่อนบ้าน  และ ความแตกต่างนั้นก็ถือเป็นเรื่องสำคัญมาก  เพราะความแตกต่างในด้านความงามนั้นเป็นอย่างเดียวที่ทำให้ทุกคนนั้นสนใจและยอมรับซึ่งกันและกัน

ความแตกต่างในทางศิลปะ  มันเป็นงานแห่งสันติภาพเพียงอย่างเดียว   เพราะความแตกต่างทางด้านอื่นนำมาซึ่งความขัดแย้ง แต่ความแตกต่างของงานศิลปะและชิ้นงานหัตถกรรมนั้นเป็นความแตกต่างอันเดียวซึ่งเป็นการยอมรับนับถือซึ่งกันและกัน  จึงอยากให้มาชมนิทรรศการศิลปหัตถกรรมในครั้งนี้ที่จะมีการจัดตั้งในอาคาร 100 ปี แห่งนี้ ซึ่งได้รับเป็นพระราชปณิธาน มาจากล้นเกล้า รัชกาล ที่ 9 ให้ดูแลการศึกษาศิลปวัฒนธรรม และวิทยาการต่างๆภายในท้องถิ่น

ภาพ-ข่าว  เกียรติยศ  ศรีสกุล  ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา