เมื่อวันที่ 14 ธ.ค. 2562 ที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองอำเภอเบตง จังหวัดยะลา บริเวณชายแดนไทย-มาเลเซีย ตรงข้ามอำเภอเปิงกาลันฮูลู รัฐเปรัค ประเทศมาเลเซีย พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 และผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 พร้อมคณะ  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน และร่วมติดตามมาตรการการควบคุมการผ่านเข้าออกตามแนวชายแดนไทย-มาเลเซีย บริเวณด่านพรมแดนอำเภอเบตง  จ.ยะลา โดยมี พ.ต.ท.สุกรี ปลัดสามะ สารวัตรด่านตรวจคนเข้าเมืองเบตง พร้อมด้วย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและสรุปผลการปฏิบัติที่ผ่านมา

แม่ทัพภาคที่ 4  กล่าวว่าจากการตรวจด่านชายแดนเบตง ในครั้งนี้พบเจ้าหน้าที่ทุกหน่วย มีความตั้งใจจริงที่ต้องการแก้ไขปัญหาความมั่นคง และได้เน้นย้ำให้เสริมประสิทธิภาพในการจัดระเบียบชายแดน เพื่อสกัดกั้นการขนย้ายยาเสพติด สินค้าหนีภาษี และสิ้นค้าเกษตรที่รัฐควบคุม 23 รายการโดยเฉพาะน้ำมันเถื่อน การตรวจสอบบุคคลและวัตถุระเบิดที่นำมาก่อเหตุรุนแรงโดยใช้ช่องทางเข้าออกตามแนวชายแดน  รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพด้านงานข่าวตามแนวชายแดน พร้อมใช้กำลังเชิงรุก ควบคุมป้องกัน ลาดตระเวน และซุ่มเฝ้าตรวจตามแนวชายแดนทั้งกลางวันและกลางคืน เพื่อควบคุมพื้นที่ช่องทางธรรมชาติ และควบคุมบุคคลที่ผ่านเข้าออกตลอดแนวชายแดน โดยเฉพาะการบังคับใช้กฎหมายกับช่องทางที่ผิดกฎหมาย อีกทั้งจัดให้มีชุดลาดตระเวน เพื่อป้องกันตามแนวชายแดนช่องทางธรรมชาติและตรวจสอบบุคคลโดยทุกคนที่เข้าออกผ่านด่านชายแดนจะต้องผ่านการตรวจอย่างละเอียด ผ่านเครื่องตรวจ  Walk Through โดยได้จัดกำลังทหารพรานหญิงมาช่วยอำนวยความสะดวกในการตรวจค้นสัมภาระต่างๆ

แม่ทัพภาคที่ 4 ยังได้สั่งการเน้นย้ำในการตรวจตามแนวชายแดนจะต้องตรวจดูแลอย่างเข้มงวดตลอด 24 ชั่วโมง โดยเฉพาะบุคคลที่ถือบัตรประจำตัวประชาชน 2 สัญชาติเป็นกรณีพิเศษ พร้อมทั้งจะต้องสร้างความเข้าใจกับผู้ประกอบการและประชาชนในพื้นที่ ให้เข้าใจถึงความจำเป็นในการเพิ่มความเข้มงวดของเจ้าหน้าที่รัฐ ซึ่งทุกหน่วยจะต้องบูรณการการปฏิบัติงานร่วมกัน โดยขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่ และขออภัยในความไม่สะดวก ทั้งนี้เพื่อความมั่นคงปลอดภัยของพี่น้องประชาชนในประเทศด้วย

ข่าว..เจษฎา สิริโยทัย ผู้สื่อข่าวภูมิภาค ยะลา