royal coronation
21 มกราคม 2563
ภูมิภาค

กาดหมั้วครัวละอ่อน กิจกรรมตลาดนัดพอเพียงเด็กนักเรียนอนุบาล

13 ธันวาคม 2562 - 17:44 น.
พะเยากาดมั่วคัวละอ่อนตลาดพอเพียงโรงเรียนอนุบาลพะเยา
Shares :
เปิดอ่าน 156 ครั้ง

กาดหมั้วครัวละอ่อน กิจกรรมตลาดนัดพอเพียงเด็กนักเรียนอนุบาล

คลิปที่ 1

โรงเรียนอนุบาลพะเยา อ.เมือง จ.พะเยา ได้มีการจัดกิจกรรมตลาดนัดพอเพียง (กาดมั่วครัวละอ่อน) ที่โรงเรียนอนุบาลพะเยา ขึ้นเพื่อให้เด็กนักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากการซื้อขายสินค้า และนำทักษะวิชาความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน  อีกครั้งเพื่อให้เด็กนักเรียนรู้จักดำรงตน อยู่ในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   การรู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำเป็น มีไว้พอกินพอใช้ถ้าเหลือก็แจกจำหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม อยู่อย่างพอเพียง

นายวสันต์ วงศ์ปัญญาวิวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพะเยา เปิดเผยว่า ในกาดมั่วคัวละอ่อนภายในโรงเรียนอนุบาลพะเยา โดยการจำลองกาดมั่วคัวละอ่อนเสมือนจริง ซึ่งพ่อค้าแม่ค้าที่มาจำหน่ายสินค้าก็จะเสียค่าเช่าร้าน ๆ ละ 1 บาท เพื่อเป็นการสร้างระเบียบวินัยในการประหยัดและอดออม และเป็นการนำทักษะการเรียนรู้ การดำรงชีวิตประจำวันในการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ 

กาดมั่วครัวละอ่อน เป็นกิจกรรมนำความรู้สู่การปฏิบัติจริง  โดยนักเรียนนำสินค้ามาจำหน่ายตามจุดที่กำหนดให้ในแต่ละชั้นเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก มีเด็กนักเรียน บรรดาพ่อค้าแม่ค้าตัวน้อย สนุกสนานเพลิดเพลินกับกิจกรรมดังกล่าว

 

ปัณณวิชญ์ อยู่ดี ผู้สื่อข่าวภูมิภาค พะเยา

5 อันดับข่าวฮิต
Recommended