วันที่ 13 ธ.ค. 2562 นายสัญญา ชาญวิเศษ นายก อบต.วังเหนือ อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ ได้ออกมาระบุ กรณีอาหารเด็กกลางวันโรงเรียน ที่มักจะเกิดเป็นข่าวมาหลายครั้ง จนทำให้สังคมไทยมองไปหลายรูปแบบ ว่า

โดยปกติสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)จะมีงบประมาณอาหารกลางวันเด็กหัวละ 20 บาทต่อวันต่อคน หากถามว่าเพียงพอหรือไม่ ถือว่าเพียงพอ แต่พอดีเกินไป ซึ่งเด็กไม่มีสิทธิ์ได้รับสารอาหารครบ 5 หมู่แน่นอนในมื้อนั้น

ปัญหาการร้องเรียน การประท้วงต่างๆ ของชาวบ้านที่เกิดขึ้น มีหลายปัจจัย เช่นความขัดแย้งกันเองระหว่างผู้บริหารโรงเรียนกับผู้นำในพื้นที่ ทำให้มีการจัดม็อบขึ้นมาเพื่อขับไล่ ซึ่งมักจะปรากฏให้เห็นในหลายพื้นที่ หรือเกิดจากการทุจริตของผู้บริหารให้การเงินนำเงินไปใช้ผิดรูปแบบ

นายก อบต.วังเหนือ กล่าวด้วยว่า ส่วนตัวคิดว่า ปัญหาหลักๆประการแรก คืองบประมาณที่ไม่เพียงพอ จากที่เห็นภาพในข่าวที่โรงเรียนแห่งหนึ่งใน อ.บ้านกรวด พบว่าเด็กที่มารับอาหารจะใส่ชุดนักเรียนระดับมัธยม แสดงว่าเป็นโรงเรียนขยายโอกาส มีถึงชั้น ม.3 แล้วก็ได้มารับอาหารกลางวันด้วย

แต่ตามหลักการแล้ว (สพฐ.)จะมีงบอาหารกลางวันหัวละ 20 บาท เฉพาะเด็กระดับประถมเท่านั้น ซึ่งมีความเป็นไปได้ที่ ผอ.จำเป็นต้องให้นักเรียนมากินด้วยกันทั้งหมด ก็จะทำให้อาหารไม่เพียงพอ เพราะมีงบประมาณเท่าเดิม

ปัญหาที่เกิดขึ้นหลายครั้ง ตนเห็นใจทั้งสองฝ่ายทั้งผู้ร้องและผู้ถูกร้อง จึงอยากจะให้ สพฐ.แก้ไขปัญหาเบื้องต้นด้วยการ จัดงบประมาณอาหารกลางวันให้โรงเรียนระดับขยายโอกาส ให้ครบถ้วน เพื่อง่ายต่อการตรวจสอบและการรับเรื่องร้องเรียน

นายสัญญา กล่าวอีกว่า การจัดการบริหารเรื่องอาหารกลางวันเด็กที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวังเหนือ ซึ่งตนเป็นผู้ดูแลอยู่ มีการจัดการบริหารแบบเรียบง่าย เน้นความสะอาด

ครูพี่เลี้ยงมีหน้าที่ส่งภาพอาหารกลางวันทุกวันให้กับไลน์กลุ่มผู้ปกครองเด็ก ทำให้ผู้ปกครองเด็กเกิดความพอใจ หลายคนนำวัตถุดิบ เป็นอาหารคาว-หวานมาสมทบสนับสนุนให้โรงเรียนเป็นประจำ ทำให้เด็กที่นี่ไม่มีการขาดสารอาหารอย่างแน่นอน

ทั้งนี้คือการทำความเข้าใจให้กับผู้ปกครอง ความสามัคคีคือปัจจัยหลักของการจัดการบริหาร จนทำให้ศูนย์เด็กเล็กที่นี่ถูกตั้งให้เป็นศูนย์ต้นแบบในกลุ่มนครชัยบุรินทร์ คือจังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และจังหวัดสุรินทร์  นายสัญญา...กล่าว

ภาพ/ข่าว วาทิตย์ แสนธุปี ผู้สื่อข่าว จ.บุรีรัมย์