วันที่ 12 ธ.ค. 2562 สภาพอากาศจังหวัดเลย อุณหภูมิเพิ่มขึ้นมาเล็กน้อย ก็ยังคงหนาวต่อเนื่อง ทุกพื้นที่มีอากาศเย็นหนาวและหนาวจัด พื้นรายอุณหภูมิ 9-13 องศา ยอดภู 5-9 องศา ที่จุดชมวิวอำเภอด่านซ้าย จ.เลย มีนักท่องเที่ยวที่ขับรถผ่านสัญจรไปมา

 

แวะสัมผัสอากาศที่หนาวเย็น ถ่ายรูปเซลฟี่กับผีตาโขนไว้เป็นที่ระลึก อุณหภูมิ 7 องศา อุทยานแห่งชาติภูเรือ นักท่องเที่ยวตื่นแต่เช้าขึ้นยอดภูดูพระอาทิตย์ขึ้น สัมผัสละอองหมอก และความหนาวเย็น 7 องศา ส่วนที่ถนนคนเดินบ้านไม้เก่า ลานวัฒนธรรม ตั้งแต่เมื่อวานเย็นมีนักท่องเที่ยวเดินจับจ่ายชมสินค้าสองฝั่งถนนคนเดิน สัมผัสอากาศหนาว เช้าตักบาตร ดูไอหมอกที่ลอยขึ้นมาจากแม่น้ำโขงที่กั้นพรมแดนสองประเทศ ไทย-ลาว และขึ้นภูทอก สัมผัสอากาศที่หนาวเย็นขึ้นอุณหภูมิ 13 องศา   

ส่วนอุณหภูมิต่ำสุดตามอำเภอต่าง ๆ เมื่อเช้าวันนี้ (หน่วยวัดเป็นองศาเซลเซียส)  อ.เมืองเลย 9.8 อ.วังสะพุง 10.2 อ.เชียงคาน 13  อ.ท่าลี่  10 อ.ภูกระดึง 6.5 อ.ภูเรือ 9 อ.นาแห้ว  9 อ.ปากชม 11 อ.นาด้วง 14 อ.ภูหลวง 10 อ.ผาขาว 10.5  อ.เอราวัณ 11 อ.หนองหิน 10 อุทยานแห่งชาติภูกระดึง 5 อุทยานแห่งชาติภูเรือ 7 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง อ.ภูเรือ 6ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรที่สูงเลย อ.ภูเรือ 6.5