จากสภาพอากาศที่หนาวเย็นในช่วงนี้ส่งผลดีต่อเกษตรกรที่ปลูกหอมแดงส่งจำหน่ายในจังหวัดยโสธรทำให้ต้นหอมแดงเจริญเติบโตได้ดีและไม่มีศรัตรูพืชส่งขายได้ราคาเนื่องจากหอมแดงชอบสภาพอากาศที่หนาวเย็นและมีหมอกในตอนเช้าจึงทำให้หอมแดงมีหัวขนาดใหญ่และสวยงามเป็นที่ต้องการของลูกค้า

 

 

 

 

12 ธันวาคม 62 ผู้สื่อข่าวราบงานว่า หลังจากที่ในช่วงนี้ในพื้นที่จังหวัดยโสธรมีสภาพอากาศที่หนาวเย็นลงโดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยในช่วงเช้าประมาณ 14-15 องศา จึงได้ส่งผลดีต่อเกษตรกรที่ปลูกหอมแดงส่งจำหน่ายที่บ้านแข่ ตำบลฟ้าห่วน อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร ที่ได้พากันปลูกหอมแดงแปลงใหญ่ในพื้นที่กว่า 1,500 ไร่ สภาพอากาศที่หนาวเย็นส่งผลให้ต้นหอมแดงของเกษตรกรเจริญเติบโตได้ดีไม่มีศรัตรูพืชและส่งจำหน่ายได้ราคา เนื่องจากหอมแดงเป็นพืชที่ชอบอากาศหนาวเย็นและมีหมอกในตอนเช้า จนต้นหอมแดงเจริญเติบโตได้ดีมีหัวขนาดใหญ่ ใบสีเขียวสดเต็มท้องทุ่งและที่สำคัญสามารถส่งจำหน่ายได้ราคาที่สูงโดยขณะนี้ได้มีพ่อค้าเข้าไปติดต่อรับซื้อหอมแดงกับเกษตรกรบางส่วนแล้วโดยจะรับซื้อในราคากิโลกรัมละ 13-14 บาท 

 

 

     เนื่องจากขณะนี้หอมแดงสดกำลังเป็นที่ต้องการของลูกค้า เนื่องจากหอมแดงที่ออกสู่ตลาดสวยงามและมีหัวขนาดใหญ่ และคาดว่าถ้าสภาพอากาศในพื้นที่หนาวเย็นต่อไปอีกเรื่อยๆซึ่งเป็นสภาพอากาศที่เหมาะสมในการเจริญเติบโตของหอมแดงยิ่งจะทำให้หอมแดงเจริญเติบโตได้ดีและออกดอกได้เร็วขึ้นด้วย ซึ่งเกษตรกรก็จะสามารถเก็บดอกของหอมแดงส่งขายเป็นรายได้อีกทางหนึ่งด้วยก่อนที่จะเก็บผลผลิตหัวหอมแดงส่งจำหน่ายในรอบสุดท้ายของฤดูกาล ซึ่งถ้าสภาพอากาศที่เหมาะสมในการปลูกหอมแดงแบบนี้คาดว่าเกษตรกรแต่ละรายจะมีรายได้ในการจำหน่ายหอมแดงไม่ต่ำกว่าคนละหลายแสนบาท ปกติถ้าหอมแดงเจริญเติบโตเต็มที่จะให้ผลผลิตต่อไร่ไม่ต่ำกว่าไร่ละ 1 แสนบาท

 

ภาพ/ข่าว สมัย คำแก้ว    ผู้สื่อข่าวยโสธร  รายงาน