เหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 5 จ.นครราชสีมา โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ร่วมกับห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์โคราช บริจาคโลหิต อวัยวะและดวงตา ตลอดเดือนธันวาคมนี้ เพื่อสำรองโลหิตให้กับสภากาชาดไทยและโรงพยาบาลประจำจังหวัดใช้ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2563 ภายใต้โครงการ “MHeart สายโลหิต สายใจ หนึ่งคนให้ หลายคนรับ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2562” 11-12 ธันวาคม พ.ศ.2562  ณ วาไรตี้ฮอลล์ ชั้น 3 ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์โคราชโดยได้รับเกียรติจาก นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทยเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นางปิยะฉัตร อินสว่าง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ,พันตำรวจเอกสนธยา  แต่แดงเพชร  รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา,นางณัฎฐินีภรณ์ จันทรโณทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมาและนายชินาพัฒน์ พิมพ์ศรีแก้ว ผู้จัดการทั่วไปปฏิบัติการ บริษัท เดอะมอลล์ราชสีมา จำกัด ร่วมงาน ในโอกาสนี้ประธานในพิธีได้มอบโล่แก่ผู้บริจาคโลหิตจำนวน 150 ครั้งขึ้นไปและมอบโล่ขอบคุณผู้สนับสนุนโครงการฯ 30 หน่วยงานอีกด้วย

นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เปิดเผยว่า ในนามสภากาชาดไทย ผมต้องขอขอบคุณและชื่นชมในความร่วมใจจากทุกท่านที่มีจิตศรัทธาบริจาคโลหิต ส่งกำลังคน ร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์และสนับสนุนงาน ผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เห็นงานนี้ได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่าย ทั้งภาครัฐและเอกชน โรงพยาบาล สถานศึกษาในจังหวัดนครราชสีมา โดยสภากาชาดไทยนั้นมีหน่วยงานหลักที่ทำงานประสานกัน  คือ  1.การจัดหาและส่งเสริมผู้ให้โลหิตแห่งสภากาชาดไทย 2.รณรงค์เพิ่มผู้บริจาคและการประชาสัมพันธ์ 3.การจัดหาทุน  4.การฝ่ายเจาะเก็บโลหิต 5.การประสานงานหน่วยเคลื่อนที่ ซึ่งปริมาณโลหิตที่จัดหาในต่างจังหวัด โดยเหล่ากาชาดจังหวัดร่วมกับโรงพยาบาลซึ่งมีความประสงค์ที่จะเพิ่มยอดผู้บริจาคโลหิต จึงได้จัดโครงการเพิ่มขึ้นทุกปี อีกทั้งการเปิดให้บริการห้องบริจาคโลหิตภายในห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ โคราช ซึ่งทุกคนสามารถมาบริจาคโลหิตได้ทุกวัน เป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้บริจาคโลหิตและเป็นภาพลักษณ์แห่งความร่วมมือร่วมใจของพี่น้องประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา เป็นอย่างยิ่งครับ

คุณณัฎฐินีภรณ์  จันทรโณทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา  เผยว่า เหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ถือเป็นศูนย์กลางของการประสานงานระหว่างสภากาชาดไทย เหล่ากาชาดจังหวัด กิ่งกาชาดอำเภอและองค์กรภายนอกให้สามารถสนับสนุนภารกิจของสภากาชาดไทย งานด้านการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบสาธารณภัยหรืองานด้านสังคมสงเคราะห์ และส่งเสริมคุณภาพชีวิตแก่ประชาชนในจังหวัดที่ได้รับความเดือดร้อนและด้อยโอกาส อีกบทบาทสำคัญอีกประการของเหล่ากาชาดจังหวัด คือ งานรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ด้วยการกำหนดยุทธศาสตร์และรณรงค์อย่างต่อเนื่องเพื่อสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของสภากาชาดไทยในการดำเนินโครงการงานบริจาคโลหิตและอวัยวะ โครงการ MHeart สายโลหิต สายใจ “ หนึ่งคนให้   หลายคนรับ” เหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ได้มีการกำหนดการดำเนินการรับบริจาคโลหิต เพื่อให้เข้าถึงกลุ่ม ผู้มีจิตศรัทธาให้สามารถบริจาคโลหิตอย่างสม่ำเสมอ คือ การออกหน่วยเพื่อรับบริจาคโลหิตไปยังสถานศึกษา,บริษัท,เขตอุตสาหกรรม,โรงพยาบาล, องค์กรภาครัฐและเอกชนมาโดยตลอดและในปีนี้ยังได้ร่วมในโครงการงานบริจาคโลหิตและอวัยวะงานบริจาคโลหิตและอวัยวะ โครงการ MHeart สายโลหิต สายใจ“หนึ่งคนให้ หลายคนรับ” โดยเดอะมอลล์โคราชและผู้สนับสนุนการจัดงานเพื่อบรรเทาการใช้โลหิตของจังหวัดนครราชสีมาและจัดหาโลหิตสำรองใช้รักษาพยาบาลผู้ป่วยในกรณีฉุกเฉินได้อย่างทันท่วงทีต่อไป

ภาพ/ข่าว ณัฐพงศ์ อรชร ผู้สื่อข่าวภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา