ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวานนี้ (10 ธ.ค.2562)ร.ศ.ดร.รงค์ บุญสวนขวัญ ส.ส.เขต 1 พรรพลังประชารัฐ จ.นครศรีธรรมราช พร้อมด้วยนายสมพงษ์ มากมณี ปลัดจังหวัดนครศรีธรรมราช นายชาคร ไอยศูรย์ ปลัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช นายปรีชา แก้วกระจ่าง ผอ.ศูนย์อำนวยการพรรคพลังประชารัฐจังหวัดนครศรีธรรมราช นายสถิตย์ ซังขาว ประธานชมรมคนทำความดีสันติสุข ชุมชนสันติสุข (หน้าแขวง)ได้นำเจ้าหน้าที่ฝ่ายบรรเทาสาธารณภัยแทศบาลนคร นครศรีธรรมราชและประชาชนจิตอาสา ฯทำความดีด้วยหัวใจ รวมกว่า 70 คนร่วมกันพัฒนาคลองป่ามะพร้าวฝั่งทิศเหนือของถนนเทวบุรี ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่เทศบาลนคร นครศรีธรรมราช  โดยมี พล.ท.ธีร์ณฉัฏฐ์ จินดาเงิน ผู้เสนอตัวลงสมัครรับเลือกตั้งนายก อบจ.นครศรีธรรมราช พรรคพลังประชารัฐ เข้าร่วมสังเกตุการณ์และเก็บข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเมืองนครศรีธรรมราชด้วย

 

 

 

ซึ่งการร่วมกันพัฒนาของเจ้าหน้าที่และประชาชนจิตอาสา ฯเป็นไปด้วยความยากลำบาก  เนื่องจากในลำคลองอัดแน่นไปด้วยวัชพืชและผักตบชวา ต้นไม้กิ่งไม้ เศษสิ่งปฏิกูลต่าง ๆ ที่อัดแน่นอยู่ในลำคลองนานกว่า 20 ปี จนขวางทางไหลของน้ำและเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดน้ำท่วมถนนเทวบุรี และพื้นที่ หมู่ 6 ,8 ต.โพธิ์เสด็จ หมู่ 2ต.มะม่วงสองต้น และหมู่ 2 ต.ไชยมนตรี อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช อย่างหนักต่อเนื่องและซ้ำซากทุกปี โดยในลำคลองมีผักตบชวา ต้นไม้ กิ่งไม้และสิงปฏิกูลจำนวนมากอัดแน่นอยู่เป็นจำนวน ในขณะที่สองฝั่งคลองมีกอไผ่ขนาดใหญ่หลายกอรวมทั้งต้นไม้หลายชนิดขึ้นปกคลุมยืนลงไปในลำคลองจำนวนมากเช่นกัน  แม้ว่าเจ้าหน้าที่และประชาชนจิตอาสา ฯจะพยายามทุ่มเทในการพัฒนาแต่ก็เกินกำลังที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ และสามารถกำจัดผักตบชวาและตัดต้นไม้กิ่งไม้ เศษสิ่งปฏิกูลได้เพียง 100 เมตรเท่านั้น

รศ.ดร.รงค์ บุญสวยขวัญ กล่าวว่า คลองป่ามะพร้าวเชื่อมต่อกับคลองวังรักที่รับน้ำจำเทือกเขาหลวง ก่อนไหลผ่าน้องที่หมู่ 2 ต.ไชยมนตรี หมู่ 2 ต.มะม่วงสองต้น หมู่ 6 และหมู่ 8 ต.โพธิ์เสด็จ  อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ก่อนจะไหลผ่านทอลอดขนาดเล็กถนนเทวบุรี หมู่ 8 ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จากนั้นจึงไหลไปลงคลองเลียบทางรถไฟเข้าสู่ตัวเมืองนครศรีธรรมราชผ่านคลองหน้าเมือง คลองท่าเรียน และคลองมะขามชุมระยะทางกว่า 5 กม. ตามปกติมีขนาดกว้าง 15-30 เมตร น้ำในคลองสะอาดดีมาก แต่เมื่อไหลมาถึงถนนหลังวัดโพธิ์เสด็จผ่านท่อลอดใต้ถนนแค่ 1 ช่องกว้างแค่ 2 เมตร ก่อนจะไหลต่อไปถึงถนนเทวบุรีผ่านท่อลอด 2 ช่อง ๆ ละ 2 เมตร และพบว่าทั้งสองจุดคับแคบไม่เพียงพอกับปริมาณน้ำที่ไหลมาจากด้านบน และยังมีกิ่งไม้และสิ่งปฏิกูลและผักตบชวาขวางกั้นอัดแน่นเต็มลำคลอง จนทำให้น้ำไหลผ่านได้เพียงเล็กน้อยจากทั้งหมด 100 เปอร์เซ็นต์ไหลผ่านไปได้แค่ 10-20  เปอร์เซ็นต์เท่านั้น ส่งผลให้น้ำอีก 80-90 เปอร์เซ็นต์ไหลบ่าเอ่อท่วมพื้นที่หมู่บ้านธารริน และพื้นที่ด้านบนทั้งหมู่ 6 หมู่ 8 ต.โพธิ์เสด็จ หมู่ 2 ต.มะม่วงสองต้น และหมู่ 2 ต.ไชยมนตรี รวมทั้งถนนเทวบุรีเขตเทศบาลนคร นครศรีธรรมราชอย่างหนัก และทุกปีที่น้ำท่วมตัวเมืองนครศรีธรรมราช น้ำจะเริ่มท่วมบริเวณถนนทางเข้าหมู่บ้านธารริน ถนนเทวบุรี เป็นจุดแรกก่อนจะขยายพื้นที่กว้างออกไปเรื่อย ๆ

 “ก่อนหน้านี้ตนพร้อมด้วยปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการเครืองจักรกล กรมชลประทาน ได้ลงพื้นที่สำรวจลำคลองป่ามะพร้าวตลอดสาย ทำให้ทราบว่าคลองสายนี้ตกสำรวจในการพัฒนาทั้งขุดลอก กำจัดผักตบชวา สิ่งปฏิกูลต่าง ๆ มายาวนานกว่า 20 ปี จนกลายเป็นสาเหตุหลักทำให้น้ำท่วมรุนแรงในพื้นที่ ต.โพธิ์เสด็จ ต.มะม่วงสองต้น ต.ไชยมนตรีและเขตเทศบาลนคร นครศรีธรรมราช ในวันนี้เป็นแค่การวมพลังของภาคส่วนต่าง ๆ รวมทั้งประชาชนจิตอาสาฯมาช่วยกันพัฒนาโดยแรงงานคนเป็นหลัก แต่หลังจากนี้ในส่วนของเขตเทศบาลนคร นครศรีธรรมราช จะนำเครื่องจักรกลลงมาพัฒนาต่อไป คาดว่าจะเริ่มได้ในวันสองวันนี้  ในส่วนที่เหลือซึ่งอยู่ในพื้นที่ ต.โพธิ์เสด็จ ต.มะม่วงสองต้น และ ต.ไชยมนตรี ทางชลประทานจะดำเนินการขุดลอกตลอดทั้งสาย หลังจากนั้นจะประสานให้ทางเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เพื่อจัดงบประมาณมาดำเนินการวางท่อบล็อกลอดถนนเทวบุรีให้กว้างขึ้น และเทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จจัดงบประมาณมาวางท่อบล็อกลอดถนนหลังหมู่บ้านธารรินให้กว้างเพิ่มขึ้นเช่นกัน  หากงบประมาณไม่เพียงพอก็จะเสนอของบประมาณจากโยธาธิการและผังเมืองจังหวดนครศรีธรรมราช มาสนับสนุนเพื่อเร่งดำเนินการวางท่อบล็อกเพิ่มใน 2 จุดดังกล่าว”

ส.ส.นครศรีธรรมราช กล่าวอีกว่า ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะต้องร่วมกันบูรณาการดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เมื่อการดำเนินการแล้วเสร็จในจุดด้านทิศเหนือถนนเทวบุรี ตนมีเป้าหมายในการปรับปรุงภูมิทัศน์สองฝั่งคลอง เปิดเป็นตลาดริมน้ำ เป็นแหล่งจับจายใช้สอย แหล่งพักผ่อนหย่อนใจที่อยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราชแค่ 1 กม.เท่านั้น ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนในพื้นที่ได้อีกทางหนึ่งด้วย   

ทางด้านนายนายชาคร ไอยศูรย์ กล่าวว่า หลังจากนี้ตนจะนำเครื่องจักรกลลงมาพัฒนาคลองป่ามะพร้าวที่อยู่ในเขตเทศบาลนคร นครศรีธรรมราช โดยตนเสนอผู้บริหารเทศบาลนคร นครศรีธรรมราช เพื่อของบประมาณในการวางท่อบล็อกลอดถนนเทวบุรีให้กว้างเพิ่มมากขึ้นทำให้น้ำไหลผ่านได้สะดวก หากงบประมาณปี 2563 เหลืออยู่ก็ดำเนินการได้เลย  แต่หากไม่มีงบก็จะตั้งงบประมาณ ปี 2564 มาดำเนินการ ส่วนในจุดหลังหมู่บ้านธารริน อยู่นอกเขตเทศบาลนคร นครศรีธรรมราช เป็นเขตรับผิดชอบของเทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ ทางจังหวัดนครศรีธรรมราชและ ส.ส.ต้องประสานกับทางเทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จเพื่อให้จัดสรรงบประมาณมาดำเนินการไปพร้อม ๆ กัน

ในขณะที่นายสมพงษ์ มากมณี รศ.ดร.รงค์ บุญสวยขวัญ กล่าวว่า ในช่วงหน้าฝนที่เกิดน้ำท่วมในพื้นที่ อ.เมือง ทั้งรอบในและรอบนอกจุดที่จะส่งผลกระทบก่อนจุดอื่น ๆ คือถนนเทวบุรี ทางเข้าหมู่บ้านธารริน  ต.โพธ์เสด็จ ซึ่งจุดนี้และบริเวณใกล้เคียงจะเป็นจุดที่น้ำท่วมหนักและท่วมก่อนจุดอื่นและลดเป็นปกติหลังจุดอื่น ๆ ด้วย โดยในการพัฒนาทั้งการขุดลอก กำจัดผักตบชวา สิ่งปฏิกูลต่าง ๆ และการวางท่อบล็อกลอดถนน 2 จุดให้กว้างมากขึ้นเพื่อให้น้ำไหลได้สะดวกไม่น่าจะมีปัญหาใด ๆ ซึ่ง รศ.ดร.รงค์ บุญสวยขวัญ จะประสานจัดหางบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาดำเนินการได้ไม่ยากนัก และหากงบประมาณของหน่วยงานในพื้นที่ไม่เพียงพอก็อาจจะประสานของบประมาณจากส่วนกลางลงมาดำเนินการต่อไป.

ภาพ/คลิป  ศูนย์ข่าวนคร 24 ชม.สมาคมสื่อมวลชนนครศรีธรรมราช

ยุทธนะ  เตมะศิริ นครศรีธรรมราช