เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2562 ชาวเกาะสมุยและภาคธุรกิจท่องเที่ยวส่วนใหญ่พร้อมหนุนรัฐบาลสร้างสะพานเชื่อมเกาะสมุยกับแผ่นดินใหญ่ ชี้เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวให้เติบโตมากยิ่งขึ้น เพื่อแก้ปัญหาข้อจำกัดในการเดินทาง นักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติจะมาท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นโดยมีห้องพักกว่า 3 หมื่นห้องไว้รองรับ สินค้าอุปโภค-บริโภคจะถูกลง กรณีมีผู้ป่วยฉุกเฉินสามารถส่งไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย

ปัจจุบันเส้นทางการเดินทางมายังเกาะสมุย สามารถเดินทางได้ 2 เส้นทางคือ ทางสายการบิน และทางเรือโดยสารเฟอร์รี่ และเรือเร็วโดยสาร ซึ่งก็เป็นปัญหาหลักอยู่ในขณะนี้ที่มาจากความยุ่งยากในการจองคิวโดยสาร การใช้เวลาในการเดินทางที่นาน ราคาค่าโดยสารแพง การบริการไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค มีข้อจำกัดปริมาณจำนวนการโดยสารของแต่ละเที่ยว และตารางเวลาการให้บริการ ซึ่งถ้ามีกรณีฉุกเฉินไม่สามารถเดินทางได้ในทันที

จากเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมคณะลงพื้นที่เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อดูสถานการณ์การท่องเที่ยวเกาะสมุย และร่วมประชุมรับฟังข้อมูลในการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวจากตัวแทนผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวบนเกาะสมุย ซึ่งปัญหาที่พบอยู่ในขณะนี้คือบรรยากาศการท่องเที่ยวที่ซบเซา ตลอดระยะเวลาในช่วง 5 ปีหลังนี้จำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวที่เกาะสมุย เกาะพะงัน เกาะเต่า จำนวนลดลงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลกระทบกับผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวอย่างมากในขณะนี้

จากข้อมูลการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสุราษฎร์ธานี แจ้งว่าในปีพ.ศ.2560 ที่ผ่านมาทั้งภาครัฐ เอกชน สมาคมการท่องเที่ยวในจังหวัดช่วยกันพัฒนาและส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยว ส่งผลให้จ.สุราษฎร์ธานีมีรายได้จากการท่องเที่ยวเป็นอันดับ 6 ของประเทศ และเป็นอันดับ 3 ของภาคใต้ รองจากจ.ภูเก็ต และจ.กระบี่

 

ส่วนในปีพ.ศ.2561 มีผู้เดินทางเข้ามาในจ.สุราษฎร์ธานี 6,154,544 คน เพิ่มขึ้นจากปีพ.ศ.2560 ร้อยละ 4.48สร้างรายได้ 102,510 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.15 โดยเฉพาะเกาะสมุยเดินทางเข้ามา 2,651,500 คน คิดเป็นร้อยละ43 ของจำนวนนักท่องเที่ยวในจังหวัด ทำรายได้ 64,726.98 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 63 รายได้การท่องเที่ยวรวมของจังหวัด เป็นชาวต่างประเทศร้อยละ 60 ชาวไทยร้อยละ 40

แต่ทางด้านผู้ประกอบการท่องเที่ยวให้ข้อมูลว่า จากที่ค่าเงินบาทแข็งตัวขึ้นประมาณ 3 บาทหรือเกือบร้อยละ 10 ส่งผลให้นักท่องเที่ยวลดลงและการใช้จ่ายยังลดลงอีกเช่นกัน แต่จากสถิติตัวเลขไม่ได้ตรงตามความเป็นจริงที่บอกว่านักท่องเที่ยวเพิ่มร้อยละ 10 สวนทางกับสายการบินที่บอกว่าผู้โดยสารลดร้อยละ70

นายประชา ศรสุวรรณ ชาวเกาะสมุย บอกว่า การมีสะพานข้ามฟากจะเป็นเรื่องที่ดีกับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่จะมีทางเลือกในการเดินทางเข้า-ออกเกาะสมุย โดยไม่ต้องมารอขึ้นเรือเฟอร์รี่ที่ให้บริการในทุกชั่วโมงเริ่มตั้งแต่เวลา05.00. จนถึงเวลา19.00. ที่ผ่านมานักท่องเที่ยวคนไทยจะมาเกาะสมุยค่อนข้างน้อย เพราะต้องมารอคิวลงเรือเฟอร์รี่นานจนไม่อยากมาเที่ยวเกาะสมุยและหันไปเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวอื่นแทนที่สะดวกกว่า สำหรับบางคนอาจมองสะพานข้ามฟากจะเป็นปัญหา แต่ที่จริงแล้วเมื่อเปรียบเทียบกับ.ภูเก็ต สะพานข้ามฟากได้ส่งผลให้มีความเจริญทางเศรษฐกิจมากขึ้น ส่วนปัญหาการจราจรติดขัด และมีโจรขโมยมากนั้น ขอบอกว่าปัญหานี้อยู่ที่ไหนก็มีไม่ใช่มีสะพานแล้วทำให้ปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้น

ทางด้านนายแพทย์คำรพ เดชรัตนวิไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกาะสมุย กล่าวว่า การมีสะพานขึ้นมา จะส่งผลดีด้านสาธารณสุขที่สามารถส่งต่อผู้ป่วยไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลจังหวัดสุราษฎร์ธานีหรือที่อื่นได้สะดวกมากยิ่งขึ้น เพราะว่าในปัจจุบันการส่งต่อผู้ป่วยไปรักษาจะต้องส่งผ่านทางเรือเฟอร์รี่เป็นหลักในช่วงเวลากลางวัน ส่วนบางครั้งต้องผู้ป่วยฉุกเฉินในช่วงเวลากลางคืนก็ต้องส่งไปทางเรือสปีดโบ้ทก็มีความยากลำบากในการติดต่อประสานงาน และในฤดูที่มีมรสุมคลื่นลมในทะเลมีกำลังแรงก็จะมีความเสี่ยงทั้งตัวผู้ส่งและผู้ป่วยทำให้เกิดความล่าช้าในการดูแลรักษา ผู้ป่วยมีความเสี่ยงพิการ หรือเสียชีวิตได้ในระหว่างขนส่ง

สำหรับสถิติการส่งต่อผู้ป่วยไปรักษาที่โรงพยาบาลจังหวัดสุราษฎร์ธานีผ่านเรือเฟอร์รี่ ในปีพ.ศ.2560 จำนวน 353 ครั้ง ปีพ.ศ. 2561 จำนวน 342 ครั้ง และในปีพ.ศ. 2562 ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบันจำนวน 361 ครั้ง และส่งผู้ป่วยฉุกเฉินด้วยเรือสปีดโบ้ทจำนวน 45 ครั้ง

นายวิรัช พงศ์ฉบับนภา นักธุรกิจเจ้าของโรงแรมบนเกาะสมุย ผู้ออกแบบสะพานข้ามฟาก กล่าวว่า การออกแบบสะพานนี้เป็นมีความพิเศษแตกต่างจากสะพานทั่วไปในต่างประเทศ เพราะจะมีช่องทางสำหรับปั่นจักรยานที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยว ดึงดูดให้นักปั่นจากทั่วประเทศกว่าล้านคนมาปั่นข้ามทะเลระยะทาง 18 กิโลเมตร ซึ่งเชื่อว่าใครก็อยากจะมา และนักท่องเที่ยวที่เดินทางมากับเครื่องบินเช่าเหมาลำมาลงสนามบินจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดนครศรีธรรมราช จะมีความสะดวกมากขึ้นในการเดินทางเข้าเกาะสมุย เป็นการเติมเต็มนักท่องเที่ยวให้กับเกาะสมุย เกาะพะงัน และเกาะเต่า ที่สำคัญจะทำให้นักท่องเที่ยวคนไทยสามารถมาท่องเที่ยวได้ง่ายขึ้น

 

ภาพ/ข่าว อัญชลีพร โย่งโต ผู้สื่อข่าวภูมิภาคประจำ จ.สุราษฎร์ธานี