เมื่อเวลา 09.00น. วันที่ 10 ธันวาคม 2562  ที่ บริษัท เจ.เค. ชนาธาร จำกัด เลขที่ 95 หมู่ 11 ตำบลเชียงบาน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ได้จัด โครงการส่งเสริมปลูกพืชเศรษฐกิจใช้น้ำน้อยแบบอินทรีย์เพิ่มรายได้ให้เกษตรกรอย่างยั่งยืน
  โดยมีการแจกกล้าพันธุ์พริกชี้ฟ้าแดง ให้กับเกษตรกรในพื้นที่เขตอำเภอเชียงคำ จากหลายหมู่บ้าน ทั้งหมู่ที่ 3 , 4 ,6 ตำบลทุ่งผาสุข , หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำแวน และ หมู่ที่ 11 ตำบลเชียงบาน จำนวนกว่า 50 คนซึ่งทาง บริษัท เจ.เค.ชนาธาร จำกัด มีการกำหนดให้ผู้ที่มาลงทะเบียน ทำสัญญากับทางบริษัทเพื่อประกันราคาโดยบริษัทกำหนดราคาให้กิโลกรัมละ 17 บาทโดยในวันนี้มีการแจกกล้าพันธุ์พริกชี้ฟ้าแดงจำนวน 150,000 ต้น ให้กับเกษตรกร โดยมี คุณนิกร นามแก้ว ผู้บริหารบริษัท เจ.เค.ชนาธาร จำกัด กล่าวเปิดงาน

 

 ในงานมีการให้ความรู้ จาก คุณภานุวรรธน์ โลหะเวช จาก บริษัท รักษ์เกษตร จำกัด และ คุณชูเกียรติ มณีเติม ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมการเกษตรและจุลินทรีย์ มาให้ความรู้ให้กับเกษตรกรที่มาร่วมลงทะเบียน กับทางบริษัทฯ และพาเกษตรกรลงพื้นที่แปลงสาธิตเพื่อปลูกกล้าพันธ์พริกชี้ฟ้าแดง ให้เกษตรกรได้ดูตัวอย่างในการปลูกเพื่อให้ปลูกอย่างถูกวิธีและได้ผลผลิตอย่างเต็มที่

โครงการวันนี้ก็เป็น การปลูกพริกพริกชี้ฟ้าแดง หรือ พริกซอส ซึ่งเรามีการส่งเสริมอยู่ 2 ชนิด ตอนนี้ที่เราส่งเสริมอยู่ก็เราจะเน้นเรื่องของการประกันราคาในการรับซื้อคืน แล้วก็มีนักวิชาการ และมีทีมงานที่คอยดูแลให้ความรู้ตลอดโครงการ ส่วนวันนี้ที่เราแจกต้นกล้าพริกชี้ฟ้าแดง ตอนนี้ลงชื่อไว้ทั้งหมดประมาณ 50 ไร่ ซึ่งเราให้ปลูก ไร่ละ3,000 ต้น รวมที่แจกวันนี้ก็อยู่ ด้านนายนิกร นามแก้ว ผู้บริหาร บริษัท เจ.เค.ชนาธาร จำกัด กล่าวถึงโครงการนี้เป็นโครงกาปลูกพืชเศรษฐกิจแบบใช้น้ำน้อยแล้วก็ปลูกแบบอินทรีย์ซึ่งทางโรงงานJK ของเราตอนนี้ที่มีการส่งเสริม ก็จะมีมะม่วง แล้วก็มาเริ่มที่ 150,000 ต้น และพาเกษตรกรไปทดลองปลูกที่แปลงสาธิตเพื่อแนะนำเทคนิคและความรู้ต่างๆในการปลูกให้ได้ผลผลิตให้มากที่สุด

  ข่าว/ภาพ โดย : ปัญญา เพชรแก้ว ผู้สื่อข่าว จ.พะเยา รายงาน