“หล่มภูเขียว” แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ เขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติถ้ำผาไท อำเภองาว จังหวัดลำปาง ซึ่งเป็นบ่อน้ำธรรมชาติ เขียวมรกตในช่วงเช้าและเปลี่ยนสีเป็นสีฟ้าครามในเวลาเที่ยงวัน เป็นจุดไฮไลท์การท่องเที่ยว อำเภองาว จังหวัดลำปาง ที่สำคัญได้พัฒนาถนนทางเข้าสู่หล่มภูเขียว ได้สะดวกขึ้น ส่วนภายในจุดบริการท่องเที่ยวหล่มภูเขียวได้พัฒนาสร้างทางเดินเข้าชมบ่อน้ำหล่มภูเขียว ทางเดินไปชมต้นไม้โบราณร้อยปี “ต้นงุ้น”หรือต้นสมพง (ซึ่งเชื่อว่า คนดวงสมพงษ์กันจะพบกัน) ลานจอดรถ รองรับรถของนักท่องเที่ยวได้มากกว่า 100 คัน ประกอบกับอาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยว  โซนร้านอาหาร ร้านจำหน่ายของที่ระลึกไว้คอยบริการนักท่องเที่ยว

ซึ่งทางคณะกรรมการพัฒนาหล่มภูเขียวประกอบด้วย ผู้นำชุมชนท้องถิ่น และผู้แทนจากหน่วยงาน องค์กร รอบหล่มภูเขียว ได้ร่วมกับอุทยานแห่งชาติถ้ำผาไท พัฒนายกระดับหล่มภูเขียวให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความพร้อมรับนักท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งกิจกรรมมีพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เจ้าป่าเจ้าเขา เพื่อความเป็นสิริมงคล ตามวัฒนธรรม ความเชื่อของคนท้องถิ่น ซึ่งเชื่อว่าบ่อน้ำธรรมชาติแห่งนี้ เป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ มีความมหัศจรรย์ ของธรรมชาติ นอกจากนี้มีการละเล่นตามวิถีคนพื้นเมือง และการแสดงจากพี่น้องชนเผ่า ในหมู่บ้านรอบหล่มภูเขียว การออกร้านจำหน่ายสินค้าชุมชน สินค้าโอทอป นอกจากนั้นยังมีโครงการเตรียมพร้อม เจ้าหน้าที่อุทยานฯเพื่อบริการนำเที่ยวน้ำตกแม่แก้,น้ำตกเกาฟุ ซึ่งเป็นน้ำตกหินปูน สวยงาม เป็นแหล่งเที่ยวในเส้นทางเดียวกันกับหล่มภูเขียวในวันเปิดเทศกาลท่องเที่ยวด้วย“ ส่วนเส้นทางเข้าเที่ยวชมหล่มภูเขียว ได้พัฒนาจากถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อให้เป็นถนนลูกรังบดอัด และช่วงรอยต่อเส้นทางลำบาก ทางอุทยานฯและ อำเภองาว ตลอดจนหน่วยงานในท้องถิ่นรอบหล่มภูเขียวได้ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสา รถส่วนบุคคลสามารถเดินทางเข้าถึงหล่มภูเขียวได้สะดวก จึงขอประชาสัมพันธ์ให้คนเข้ามาเที่ยวหล่มภูเขียวได้มั่นใจถึงความพร้อมรับนักท่องเที่ยวอย่างเต็มที่”

ประทีป นันทะผาบ ผู้สื่อข่าวภูมิภาคลำปาง