มูลนิพัฒนาเยาวสตรีภาคเหนือ นักเรียนไทย-ญี่ปุ่น มอบผ้าห่มกันหนาวให้กับชาวบ้านบริเวณชุมชนโดยรอบ ในพื้นที่อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ที่ขาดแคลนเครื่องนุ่งห่มกันหนาว ขณะที่อุณหภูมิในพื้นที่จังหวัดพะเยามีอากาศที่หนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ 7 องศาเซลเซียส

มูนิธิพัฒนาเยาวสตรีภาคเหนือ โดยนางลัดดาวัลย์ วงศ์ศรีวงศ์ ประธานมูนิธิ พร้อมกับนักเรียนโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมญี่ปุ่น-ไทย นำผ้าห่มเครื่องกันหนาวรวมกว่า 100 ชุด เข้ามอบให้กับชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบเนื่องจากภาวะอากาศที่หนาวจัด ในพื้นที่อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา หลังประสบกับสภาวะอากาศที่หนาวจัด

ส่งผลให้ชาวบ้านบางส่วนมีการขาดเครื่องนุ่งห่มกันหนาว ทางมูลนิธิจึงได้ดำเนินการนำผ้าห่มกันหนาว เข้ามอบให้กับชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนจากภาวะอากาศที่หนาวจัดในช่วงนี้ เพื่อคลายความเดือดร้อน ขณะที่อุณหภูมิต่ำสุดของจังหวัดพะเยาในเช้าวันนี้ อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ 7 องศาเซลเซียส ซึ่งส่งผลให้ชาวบ้านจำนวนมากได้เริ่มได้รับผลกระทบจากอากาศที่หนาวเย็น

ปัณณวิชญ์  อยู่ดี ผู้สื่อข่าวภูมิภาค พะเยา