วันที่ 9 ธ.ค. 2562)  ที่ ห้องปทุมวรราช ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี  นายสฤษดิ์  วิฑูรย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี  เป็นประธานการลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกับส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สมาคม และองค์กรต่างๆ  ตามโครงการ “สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน”  ซึ่งสำนักงานพัฒนาชุมชนร่วมกับสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์จัดขึ้น เพื่อสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงอนุรักษ์ ส่งเสริมและเชิดชู อัตลักษณ์คุณค่าผ้าไทย

 

ทำให้ผ้าไทยคงอยู่คู่แผ่นดิน และเพิ่มรายได้ให้ผู้ประกอบการโอทอป ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย  ซึ่งจังหวัดอุบลราชธานี จะได้เชิญชวนให้ส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สมาคม และองค์กรต่างๆ ได้เป็นแบบอย่างในการแต่งกายด้วยชุดผ้าไทยโดยเฉพาะผ้าในท้องถิ่นหรือผ้าที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดอุบลราชธานี  เช่น ผ้ากาบบัว  ผ้าลายปลาอีต  ผ้าข้าวม้า ฝ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติทุกวัน ยกเว้นวันที่แต่งกายด้วยเครื่องแบบข้าราชการ 

 

 นอกจากนี้ นางทรงลักษณ์  วรภัย  พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี ยังได้เชิญชวนประชาชนเลือกซื้อสินค้าและผลิตภัณฑ์โอทอปเป็นของขวัญของฝากในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563  ที่ใกล้จะมาถึงนี้ เพื่อสนับสนุนและเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน ซึ่งจะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากได้อีกทางหนึ่ง

 

กฤษณะ วิลามาศ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จังหวัดอุบลราชธานี