วันนี้(9 ธ.ค.2562)ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่อาคารระบบประปา ต.กังแอน อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ นายประภาส ศรีจันทร์เวียง นายอำเภอปราสาท พร้อมด้วยนางสมจินตนา เทพสุวรรณ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกเทศมนตรีตำบลกังแอน พร้อมกันนี้นายอำพล สุดนิคม ผู้จัดการประปาส่วนภูมิภาค สาขาสุรินทร์ ผู้นำท้องถิ่นและส่วนราชการในพื้นที่ ลงพื้นที่ตรวจอ่างเก็บน้ำสุวรรณภา ต.กังแอน อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ และห้วยตาลวก ที่ส่งมายังเข้าระบบประปาพร้อมกันนี้ได้ร่วมประชุมหารือสถานการณ์น้ำในพื้นที่ ตามที่นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ได้กำชับให้เร่งวางแผนการบริหารจัดการน้ำในระยะเร่งด่วน โดยการติดตั้งเครื่องสูบน้ำระยะไกล เพื่อผันน้ำจากห้วยตาลวกและจากพื้นที่ที่กำลังมีน้ำหลากให้ไหลเข้าเก็บกักในอ่างเก็บน้ำฯ ให้เพียงพอ โดยในที่ประชุมได้ร่วมกันระดมความคิดแก้ไขปัญหาได้บางส่วนแล้ว ส่วนน้ำทางอ่างเก็บน้ำสุวรรณภา ต.กังแอน อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ และห้วยตาลวกได้ผันไหลเข้าสู่มายังระบบประปาเป็นระยะ จึงต้องเรียกประชุมกันอีกทางเพื่อระดมความคิดของแต่ละฝ่ายมาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอีกในหน้าแล้งปีหน้า

 

 

         ล่าสุดน้ำจากอ่างเก็บน้ำสุวรรณภา ต.กังแอน อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ และห้วยตาลวกได้ผันเข้ามายังอาคารระบบนำประปาอย่างต่อเนื่องเพื่อจะได้ผลิตน้ำประปาให้กับชาวอำเภอปราสาทได้ใช้ต่อไป การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุรินทร์ นำโดยนายอำพล สุดนิคม ผู้จัดการประปาส่วนภูมิภาค สาขาสุรินทร์ เข้าร่วมและลงพื้นที่ให้ความรู้ความเข้าใจแก่ทางเทศบาลตำบลกังแอน อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ ที่ประสบปัญหาน้ำที่ไหลเข้าสู่ในด้านระบบประปา อีกทั้งให้คำแนะนำต่าง ๆ ในด้านการบริหารจัดการในครั้งนี้

 

 

ภาพ/ข่าว: รมิตา สิงหเสรี ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จังหวัดสุรินทร์

 

 

ภาพ/ข่าว รมิตา สิงหเสรี นักข่าวภูมิภาค จ.สุรินทร์