เวลา 07.00 น.วันที่  9  ธ.ค. 62   ณ อุทยานแห่งชาติภูกระดึง อ.ภูกระดึง จ.เลย    นายสมบัติ  พิมพ์ประสิทธิ์  หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูกระดึง  กล่าวว่า ช่วงนี้ จ.เลย   มีอากาศหนาวเย็นต่อเนื่องมาน่าจะเป็นวันที่ 5  แล้ว ส่งผลให้มีอากาศหนาวเย็นและหนาวจัดทั่วไป  โดยเฉพาะบริเวณยอดภู และแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดเลย    เป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวจำนวนมากได้เดินทางมาเที่ยว รวมถึงมาเพื่อพิชิตยอดภูกระดึง     มีนักท่องเที่ยวมาขึ้นชมทะเลหมอกและสัมผัสความหนาวเย็นของอากาศ ธรรมชาติสวยงาม   และวันนี้เป็นเช้าแรกของปี มีน้ำค้างแข็งหรือแม่คะนิ้งลงตามยอดหญ้า  ใบไม้ ซึ่งเช้าวันที่ 9 ธ.ค.นี้  วัดอุณหภูมิต่ำสุดได้       3.5  องศาเซลเซียสแห้งนับว่าต่ำที่สุดตั้งแต่เข้าสู่หน้าหนาวมาของปีนี้   ส่วนจำนวนนักท่องเที่ยวที่ขึ้นพักแรมบนยอดภูของวันที่ 8 ธ.ค.นี้   637   คนและ สะสม    1,661     คน ทราบว่าความหนาวเย็นละลอกหนี้จะยาวไปถึงวันที่ 10  ธ.ค.62 ก็น่าจะมี นทท.มากันมากกว่านี้อีกรวมทั้งน้ำค้างแข็งหรือแม่คะนิ้ง

 

รายงานอุณหภูมิอากาศวันนี้ พื้นราบ  หนาวถึงหนาวจัด ที่ อ.เมืองเลย 8.4  , อ.วังสะพุง 7.4 , อ.ด่านซ้าย  - , อ.เชียงคาน 10.0 , อ.ท่าลี่  7.0 , อ.ภูกระดึง 7.0 ,  อ.ภูเรือ 8.5 , อ.นาแห้ว  7.0 , อ.ปากชม  10.5 , อ.นาด้วง  10.5  , อ.ภูหลวง 6.0 , อ.ผาขาว  7.0 , อ.เอราวัณ  10.0 , อ.หนองหิน  14.0  ซํ  และบริเวณยอดภูหนาวจัดทั่วไป   ที่อุทยานแห่งชาติภูกระดึง      3.5 ,  อุทยานแห่งชาติภูเรือ    5.0  , เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง(ภูเรือ)  4.0 , ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรที่สูงเลย (อ.ภูเรือ)  4.0  อุทยานแห่งชาติภูสวนทราย(อ.นาแห้ว)     7.5   ซํ.

 

 

 

ภาพ/ข่าว บุญชู  ศรีไตรภพ นักข่าวภูมิภาค  จ.เลย