นายสุเมธ มาศมูล เกษตรกรวัย 55 ปี ในพื้นที่หมู่ที่ 4 ตำบลแม่นาเรือ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา กำลังเข้าทำการเก็บผลผลิตพุทราพันธ์น้ำนม ที่เขาทำการปลูกไว้กว่า 40 ต้น เมื่อ 10 ปีที่ผ่านมา ซึ่งขณะนี้สามารถที่จะเก็บผลผลิตได้เป็นจำนวนมากและลูกขนาดใหญ่ ซึ่งในแต่ละปีสามารถเก็บผลผลิตได้จำนวนมาก และจะใช้ระยะเวลาในการทยอยเก็บผลผลิตได้มากกว่า 3 เดือน  นอกจากนั้นพุทราในสวนแห่งนี้ยังเป็นพุทราไร้สารที่ใช้การดูแลแบบธรรมชาติและวิธีการห่อผล ซึ่งจะไม่ใช้สารเคมีฉีดพ่นเพื่อกำจัดแมลง

 

 

 

        โดย นายสุเมธ กล่าวว่า สวนพุทราของตนเองปลูกมาแล้วประมาณ 10 ปี ซึ่งแรกเริ่มปลูกไว้ประมาณ 80 ต้น ต่อมาต้นมีขนาดใหญ่จึงได้ทำการตัดทอนออกเพื่อให้ต้นที่สมบูรณ์ได้รับแสงและออกลูกมากขึ้น โดยวิธีการดูแลของตนเองนั้นจะใช้วิธีพอผลออกก็จะทำการห่อแทบทุกผลเพื่อป้องกันแมลง ซึ่งในปีนี้ผลผลิตออกลูกเป็นจำนวนมาก จนห่อแทบไม่ทันก็ต้องทิ้งไปเนื่องจากสภาพอาอากาศที่แล้งจึงทำให้พุทราออกลูกจำนวนมาก และผลผลิตจะมีความหวานหอมอร่อย โดยผลผลิตปีนี้คาดว่าหากทยอยเก็บผลผลิตไปเรื่อยๆก็จะสามารถเก็บผลผลิตได้เฉลี่ย 100 กิโลกรัมต่อต้น สำหรับการจำหน่ายนั้นจะจำหน่าย โดยเกรด A จะจำหน่ายที่ราคากิโลกรัมละ 40 บาท และเกรดอื่นๆก็จะลดหลั่นลงไป ซึ่งหลังจากที่เก็บผลผลิตแล้วก็จะนำไปจำหน่ายบริเวณหน้าบ้านตนเองก็จะมีคนมาหาซื้อและสั่งจองกันต่อเนื่องและขายหมดทุกวัน

 

สำหรับพุทราของสวนแห่งนี้เป็นพุทราที่มีลูกโต ซึ่งเกรด A น้ำหนักเฉลี่ยแปดลูกต่อ 1 กิโลกรัมโดยในแต่ละปีสามารถเก็บผลผลิตได้มากกว่า 40 ตันซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้เป็นอย่างดี

 

 

าพ/ข่าว ปัณณณวิชญ์  อยู่่ดี ผู้สื่อข่าวภูมิภาค พะเยา