เมื่อวันที่ 7 ธ.ค. 2562 ที่ด่านศุลกากรเบตง ชายแดนไทย-มาเลเซีย อำเภอเบตง จังหวัดยะลา เจ้าหน้าที่ศุลกากรเบตง ได้มีการเข้มงวดในการตรวจกระเป๋าสัมภาระ และรถยนต์ของผู้ที่เดินทางผ่านเข้ามาในราชอาณาจักรไทย เพื่อเป็นการป้องกันการลักลอบนำเข้าเหล้า และบุหรี่ รวมทั้งสินค้าเกษตรต้องห้าม 23 รายการที่หลบเลี่ยงหนีภาษี เป็นกรณีพิเศษในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นายภาคภูมิ เลิศวัฒนารักษ์ นายด่านศุลกากรเบตง กล่าวว่า ด่านศุลกากรเบตงได้กำหนดมาตรการป้องกันและสกัดกั้นการลักลอบนำเข้า สินค้าโดยไม่ได้รับอนุญาต ได้แก่ 1 นมดิบและนมพร้อมดื่ม 2 นมผงขาดมันเนย 3 มันฝรั่งสดหรือแช่เย็น 4 หอมหัวใหญ่ 5 กระเทียม 6 มะพร้าวและมะพร้าวฝอย 7 ลำไยแห้ง 8 เมล็ดกาแฟ 9 ชา(ชาใบ ชาผง) 10 พริกไทย 11 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 12 ข้าว 13 เมล็ดถั่วเหลือง 14 เนื้อมะพร้าวแห้ง 15 เมล็ดพันธุ์ผลิตภัณฑ์กาแฟ 16 หอมหัวใหญ่ 17 น้ำมันถั่วเหลือง 18 น้ำมันปาล์มและน้ำมันเนื้อในเมล็ดปาล์ม 19 น้ำมันมะพร้าว 20 น้ำตาลทราย 21 กากถั่วเหลือง 22 ไหมดิบ (ยังไม่เข้าเกลียว) และ 23 ใบยาสูบ

 

ทั้งนี้สินค้าเกษตรทั้ง 23 รายการนี้เป็นพืชเศรษฐกิจที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศไทย และมีความเกี่ยวข้องกับเกษตรกรจำนวนมาก ซึ่งภาครัฐโดยกระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดให้เป็นสินค้าที่ต้องขออนุญาตในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร เพื่อให้การนำเข้าเป็นไปด้วยความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

ส่วนสถานการณ์ในการนำเข้าเหล้าและบุหรี่ ในช่วงก่อนเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่นี้ ได้มีการเข้มงวดเป็นพิเศษ ซึ่งทางอธิบดีกรมศุลกากรได้มีคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ประจำด่านที่อยู่ชายแดนทั่วประเทศ ให้เข้มงวดการตรวจสินค้าที่เสียภาษีอากรในการนำเข้าประเทศ โดยเฉพาะเหล้า และบุหรี่ รวมทั้งน้ำมันปาล์ม ซึ่งที่ด่านพรมแดนเบตง ได้มีการสั่งการให้มีการตรวจเข้มงวดเป็นพิเศษ เนื่องจากมีการผ่านเข้าออกเป็นจำนวนมากในช่วงเทศกาล

นายด่านศุลกากรเบตง กล่าวอีกว่า ตอนนี้มีมาตรการหนึ่งที่กำหนดไว้ให้ดำเนินการโดยทันที คือ การตรวจเข้ม จะอนุญาตให้ผู้ที่ถือพาสปอร์ตผู้เดินทางไปต่างประเทศ สามารถนำสุราไม่เกิน 1 ลิตร บุหรี่ไม่เกิน 1 แท่ง ตามที่กฎหมายกำหนดเท่านั้น ส่วนผู้ที่ถือบัตรผ่านแดนจะไม่อนุญาตให้ซื้อเข้ามาได้

ส่วนมาตรการป้องกันการลักลอบขนสินค้าหนีภาษีตามแนวชายแดน ซึ่งเป็นนโยบายที่ทางรัฐบาลให้ความสำคัญที่จะต้องดำเนินการป้องกันและปราบปราม โดยเฉพาะหน่วยงานที่รับผิดชอบในเรื่องนี้ ได้มีการบูรณการในการใช้กำลังทุกภาคส่วน เพื่อทำการสกัดกั้นป้องกันไม่ให้สินค้าหลีกเลี่ยงการเสียภาษี และยาเสพติดเข้ามาในพื้นที่ได้ รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการตรวจเข้มงวดอย่างต่อเนื่องตามเส้นทางธรรมชาติ เพื่อที่จะสกัดกั้นเรื่องสินค้าเลี่ยงภาษี และยาเสพติด รวมทั้งสิ่งของที่ลักลอบส่งออก และนำเข้ามาผิดกฎหมาย และได้กำชับให้มีการตั้งด่านจุดตรวจจุดสกัด ทั้งกลางวันและกลางคืน เพื่อสกัดกั้นสิ่งของผิดกฎหมายในช่วงใกล้เทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่นี้

ข่าว..เจษฎา สิริโยทัยผู้สื่อข่าวภูมิภาค จังหวัดยะลา