ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก ได้รายงานสภาพอากาศในวันนี้ที่ 7 ธ.ค. 2562 มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันดามันยังมีกำลังแรงสำหรับคลื่นลมในอ่าวไทยมีกำลังแรง บริเวณอ่าวไทยทะเลมีคลื่นสูง 2-4 เมตร ขอให้ประชาชนบริเวณชายฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันออกระวังอันตรายจากคลื่นที่ซัดเข้าหาฝั่ง ชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง เรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้

                                                                                                                                              

       ผลพวงจากสภาพคลื่นลมในทะเลอ่าวไทยยังมีกำลังแรง ส่งผลให้บรรยากาศที่ท่าเทียบเรือประมง จ.สงขลา เป็นไปอย่างเงียบเหงา แพปลาต่างๆส่วนใหญ่ต้องปิดแพชั่วคราว ทำให้สินค้าสัตว์น้ำเริ่มขาดแคลน  เนื่องจากเรือประมงทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่จอดเทียบท่า ไม่กล้าออกทะเล เหตุเพราะสภาพอากาศ คลื่นลมในทะเลอ่าวไทยยังมีกำลังแรง เนื่องจากภาคใต้อยู่ในช่วงฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ

                                                                                                                                                                 

       ทำให้ไม่มีสินค้าสัตว์น้ำขึ้นท่าเทียบเรือ  ส่งแพปลาเพื่อจำหน่ายให้กับพ่อค้าแม่ค้าที่มารับซื้อ  ทางแพปลาจำเป็นต้องสั่งสินค้าสัตว์น้ำมาจากจังหวัดใกล้เคียงเพื่อกระจายให้กับบรรดาพ่อค้าแม่ค้าที่มารอซื้อปลานำไปขายตามตลาดนัดต่างๆในหลายอำเภอ   เพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อนจนกว่าสถานการณ์คลื่นลมแรงจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ

                                                                                                                                                   

นภาลัย   ชูศรี  ผู้สื่อข่าวภูมิภาค  จ.สงขลา