เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 นายสุวพงศ์  กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธาน นำหัวหน้าส่วนราชการ พ่อค้าประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสา วปร.904 ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระภิกษุสามเณรจำนวน 89 รูป ณ บริเวณวัดจองคำพระอารามหลวง เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ

 

 

               อำเภอขุนยวม ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ชัย  จินดาพันธ์ นายอำเภอขุนยวม นำพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระภิกษุสามเณรจำนวน  29 รูป และถวายพานพุ่มดอกไม้สีเหลืองและถวายบังคมต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร วันชาติ  และนำพสกนิกรที่ได้รับคัดเลือกเป็นจิตรอาสาทำความดีเพื่อพ่อเข้ารับพระราชทานหมวกและผ้าพันคอ จิตรอาสา วปร.904 เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอขุนยวม

ทางด้านอำเภอปาย นายสังคม คัดเชียงแสน  นายอำเภอปาย  เป็นประธานพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอปาย  ถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอปาย โดยมีหน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ทหาร ตำรวจ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ป่าไม้ สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำเภอปายที่ 4 สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอปาย และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชฯ      และในวันเวลาเดียวกัน นายธนกฤต   ฉันทะจำรัสศิลป์ นายอำเภอแม่สะเรียง เป็นประธานพิธีนำข้าราชการตำรวจ  ทหาร  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ่อค้าประชาชน  จิตอาสา วปร.904 ทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2562 ณ หอประชุมอำเภอแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง

 

 

 

เกียรติศักดิ์  รักสัตย์  จ.แม่ฮ่องสอน