วันที่ 4 ธ.ค. 2562  ที่หอประชุมโรงเรียนหนองเรือวิทยา อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น นายไพบูลย์ เหล็กพรหม รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้นำผู้สมัคร ส.ส. เลือกตั้งซ่อมเขตเลือกตั้งที่ 7 ขอนแก่น และผู้ช่วยหาเสียง กว่า 50 คน กล่าวคำปฎิญาณตนเพื่อเป็นพันธะสัญญา ว่าจะหาเสียงเลือกตั้งตามกฎหมายเลือกตั้ง ไม่ทำผิด ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมการเข้าร่วมอบรม โครงการสร้างกลไกในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งการเลือกตั้ง เชิงสมานฉันท์ เพื่อได้รับทราบและทบทวนข้อกฎหมายการเลือกตั้ง ซึ่งจัดโดย คณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดขอนแก่น ที่โรงเรียนหนองเรือวิทยา ตำบลหนองเรือ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

 

 

 

 

รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ระบุว่า การจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อให้ผู้รับสมัครเลือกตั้ง และผู้สนับสนุนผู้สมัครเข้าใจกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับสำหรับการเลือกตั้ง รวมทั้งการหาเสียงที่เป็นไปอย่างถูกต้อง เพื่อลดปัญหาการร้องเรียน

 สำหรับการเลือกตั้งซ่อม ส.ส.ขอนแก่น เขต7 ครอบคลุมพื้นที่ อำเภอหนองเรือ และอำเภอมัญจาคีรี มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง กว่า 140,000 คน โดยกกต.คาดว่า จะมีผู้มาใช้สิทธิ์ไม่น้อยกว่าเดิมคือร้อยละ 70 ของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมด

 

นิติกรณ์ ฝางมาลา ผู้สื่อข่าวจังหวัดขอนแก่น