วันที่ 4 ธันวาคม 2562 เวลาประมาณ 10.00 น. เครือข่ายชาวบ้านลุ่มน้ำชี จ.ร้อยเอ็ด จ.ยโสธร ประมาณ 300 คน ได้เดินทางมาบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดยโสธร เพื่อยื่นหนังสือทวงสัญญาถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ให้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาจากการสร้างเขื่อนร้อยเอ็ด เขื่อนยโสธร-พนมไพร และเขื่อนธาตุน้อยลุ่มน้ำชี

นายนิมิต หาระพันธ์ อายุ 60 ปี คณะกรรมการเครือข่ายชาวบ้านลุ่มน้ำชี จ.ยโสธร กล่าวว่า วันนี้เครือข่ายชาวบ้านลุ่มน้ำชี จ.ร้อยเอ็ดและจังหวัดยโสธร มีความตั้งใจที่จะเดินทางมายื่นหนังสือผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อทวงสัญญาการแต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาฯหลังมีรัฐบาลใหม่ ซึ่งที่ผ่านมาทางตัวแทนเครือข่ายชาวบ้านลุ่มน้ำชีได้เดินทางเข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม ที่ผ่านมานั้นโดยมีที่ปรึกษารัฐมนตรี คุณอลงกรณ์ พลบุตร เป็นตัวแทนรัฐมนตรีในการพูดคุยและรับปากว่าจะดำเนินแต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการสร้างเขื่อนให้ ผ่านมาเดือนกว่าแล้วก็ยังไม่มีความคืบแต่อย่างใด ทางเครือข่ายชาวบ้านลุ่มน้ำชี จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดยโสธร จึงมายื่นหนังสือเพื่อทวงถามความคืบหน้า

 

 

 

 

 

 

              ด้านนาอมรรัตน์ วิเศษหวาน อายุ 57 ปี คณะกรรมการเครือข่ายชาวบ้านลุ่มน้ำชี จ.ร้อยเอ็ด กล่าวว่า ปัญหาเกิดจากการบริหารจัดการน้ำของรัฐที่มีการดำเนินโครงการก่อสร้างเขื่อนร้อยเอ็ด เขื่อนยโสธร-พนมไพร และเขื่อนธาตุน้อย ลุ่มน้ำชี ภายใต้โขง ชี มูล ที่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่การเกษตรโดยเฉพาะปัญหาน้ำท่วมที่นา การเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศและวิถีชีวิตชุมชนมาตั้งแต่สร้างเขื่อนเสร็จปี 2543 เป็นต้นมา และทางเครือข่ายได้เสนอข้อเรียกเรียกร้องต่อรัฐบาลตั้งแต่ปี 53 เพื่อให้รัฐบาลดำเนินการแก้ไขปัญหาฯ ที่ผ่านมาทุกรัฐบาลก็แต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาฯ 1 ชุด  และอนุกรรมการฯ  4 ชุด ที่ประกอบไปด้วย คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการสร้างเขื่อนร้อยเอ็ด เขื่อนยโสธร-พนมไพร และเขื่อนธาตุน้อย,  คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหา จังหวัดยโสธร จังหวัดร้อยเอ็ด,   คำสั่งแต่งตั้งอนุกรรมการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและด้านสังคม, คำสั่งแต่งตั้งอนุกรรมการศึกษาหลักเกณฑ์เพื่อกำหนดกรอบและแนวทางการชดเชยหรือเยียวยาความเสียหายให้กับราษฎรที่ได้รับลกระทบจากการสร้างเขื่อนร้อยเอ็ด เขื่อนยโสธร-พนมไพร เขื่อนธาตุน้อย

 

 

ที่ผ่านคณะกรรมการแก้ไขปัญหาฯและอนุกรรมการแก้ไขปัญหาฯก็กำลังดำเนินการแก้ไขปัญหาตามข้อเสนอของเครือข่ายชาวบ้านลุ่มน้ำชี จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดยโสธร อย่างเช่น อนุกรรมการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและด้านสังคมจากการก่อสร้างเขื่อนร้อยเอ็ด เขื่อนยโสธร-พนมไพร เขื่อนธาตุน้อย ที่ได้ดำเนินศึกษาตามกรอบระยะเวลาและได้ลงพื้นที่ศึกษาข้อมูลความเป็นจริงแบบมีส่วนร่วมและอยู่ในขั้นตอนของการจัดทำรายงานการศึกษาผลกระทบ ดังนั้นเพื่อให้มีการแก้ไขปัญหาจากการสร้างเขื่อนที่เป็นรูปธรรมทางเครือข่ายชาวบ้านลุ่มน้ำชีจังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดยโสธร จึงยื่นหนังสือทวงถามท่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ดำเนินการแต่งตั้งกรรมการให้เสร็จภายใน 16 มกราคม 2562 ถ้ายังไม่มีคำตอบที่ชัดเจนทางเครือข่ายชาวบ้านลุ่มน้ำชี จ.ร้อยเอ็ด จ.ยโสธร จะเดินทางไปชุมนุมที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในเร็ววัน

ภาพ/ข่าว  สมัย  คำแก้ว  ผู้สื่อข่าว ยโสธร  รายงาน