ที่บริเวณแม่น้ำยม หมู่ที่ 3 หลังวัดเกาะวงค์เกียรติ ตำบลทับผึ้ง อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย  ชาวเกษตรกรกว่า 400 คน ร่วมกันทำแนวกั้นน้ำขนาด กว้าง 4 เมตร ยาว 60 เมตร กั้นแม่น้ำยมเพื่อรองรับการปล่อยน้ำจากประตูระบายน้ำบ้านหาดสะพานจันทร์ อำเภอสวรรคโลก เพื่อนำน้ำมาช่วยพืชผลทางการเกษตร นาข้าว ไร่ยาสูบ ไร่พริกและข้าวโพดหวาน จำนวนกว่า 5 พันไร่ เนื่องจากเป็นพืชที่ต้องการน้ำอย่างมากในช่วงฤดูแล้งที่จะถึงนี้

 

นายสนอง อินทิม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับผึ้ง อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย กล่าวว่าสถานการภัยแล้งในพื้นที่เริ่มจะส่งผลกระทบกับพื้นที่ทางการเกษตรและได้ความเดือดร้อนบ้างแล้ว ซึงส่วนใหญ่จะใช้น้ำจากแม่น้ำยม และปัจจุบันแม่น้ำยมเริ่มที่จะแห้งขอดมีเพียงน้ำต้นทุนที่ ประตูระบายน้ำบ้านหาดสะพานจันร์ อ.สวรรคโลก ที่อยู่เหนือตำบลทับผึ้ง ซึ่งปัจจุบันน่าจะมีน้ำต้นทุนเหลืออยู่เพียง 75 เปอร์เซ็นต์  วันนี้จึงได้ชักชวนเกษตรกร ในพื้นที่ตำบลทับผึ้งและพื้นที่ใกล้เคียงมาร่วมกัน กรอกกระสอบทรายกั้นแม่น้ำยม และได้นำรถแบคโฮมาช่วยในการวางบิ๊กแบ็คกั้นอีก 1 ชั้น เพื่อความแข็งแรง

ซึ่งในครั้งนี้เมื่อได้ดำเนินการกั้นแม่น้ำเสร็จแล้ว จะไปร้องขอชลประทานสุโขทัย เพื่อช่วยปล่อยน้ำจากหาดสะพานจันทร์มาให้เกษตรกรเพื่อใช้ในการเกษตร และคาดว่าหลังจากทำการกั้นแม่น้ำยมในจุดนี้แล้ว ที่จุดตำบลทับผึ้ง ที่มีประชาชนที่มี 3,000 กว่าครัวเรือน ประชากรประมาณ 9,000 คน จะได้รับประโยชน์เนื่องจากว่าประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกร  คาดว่าหลังจากที่ทำการกั้นแม่น้ำยมช่วงนี้เพื่อกักเก็บน้ำจะมีน้ำใช้ผ่านหน้าแล้งที่จะมาถึงได้จนถึงเดือน เมษายน-พฤษภาคม นี้ หากน้ำต้นทุนยังมีอยู่

ศรีสุดา ชัยวงศ์ศรีอรุณ  ผู้สื่อข่าวจังหวัดสุโขทัย