วันนี้ 2 ธ.ค.2562 เวลา 09.30 น. ที่บริเวณปราสาทบ้านไพล ต.เชื้อเพลิง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ ซึ่งเป็นปราสาทเก่าแก่อายุกว่าพันปี สร้างด้วยหินทรายสีขาวบนฐานศิลาแลง นายประภาส ศรีจันทร์เวียง นายอำเภอปราสาท พร้อมด้วยนายกกิ่งกาชาดและผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมสุรินทร์ เขต 3 และผกก.สภ.ปราสาท ตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ร่วมกันแถลงข่าว เทศกาลของดีอำเภอปราสาทและงานกาชาด ประจำปี 2562 โดยก่อนที่จะมีการแถลงข่าว ได้มีการประกอบพิธีบวงสรวง เพื่อเป็นการแสดงความเคารพและสักการะสิ่งศักดิ์คู่บ้านคู่เมืองอำเภอปราสาท และขบวนรถอันเชิญถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี โดยข้าราชการแต่งกายชุดปกติขาว เป็นผู้อันเชิญและร่วมขบวน ขบวนธงตราสัญลักษณ์งาน อำเภอปราสาท

สำหรับงานเทศกาลของดีอำเภอปราสาทและงานกาชาด ประจำปี 2562 จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 7-11 ธันวาคม 2562 ภายในอำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ เพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การเผยแพร่ และจำหน่ายของดีผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีและผลผลิตทางการเกษตร การส่งเสริมการท่องเที่ยวและการจัดกิจกรรมสนับสนุนการดำเนินงานของกิ่งกาชาดอำเภอปราสาท เพื่อสาธารณกุศล อีกทั้งมีกิจกรรมการยิ่งใหญ่ เช่นประกวดขบวนแห่หุ่นฟางช้าง ชิงถ้วยพระราชทาน การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง การแสดงนิทรรศการและแสดงผลงาน ผลิตภัณฑ์ของนักเรียน โรงเรียนในอำเภอปราสาทอีกด้วย

นายประภาส ศรีจันทร์เวียง นายอำเภอปราสาท กล่าวว่า อำเภอปราสาทกำหนดจัดงานของดีอำเภอปราสาทและงานกาชาด ประจำปี 2562 ไฮไลด์อยู่ที่วันที่ 7 ธ.ค.2562 จะเป็นพิธีเปิดโดยนายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการ จ.สุรินทร์ พร้อมกันนี้จะมีขบวนแห่ศิลปวัฒนธรรมที่ยิ่งใหญ่ของชาวอำเภอปราสาททั้งหมด 20 ขบวน ซึ่งสามารถสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวเป็นอย่างยิ่ง และในช่วงเย็นจะมีพิธีมอบถ้วยพระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดาสยามบรมราชกุมารี โดยทางอำเภอปราสาทได้รับพระมหาธิคุณ สำหรับมอบให้กับถ้วยรางวัลแห่ขบวนที่ชนะเลิศ พร้อมกันนี้จะได้พบกับเทพธิดาปราสาท ซึ่งเป็นลูกหลานเลือดเนื้อเชื้อไขของอำเภอปราสาท กิจกรรมตลอด 5 วัน มีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของดีอำเภอปราสาท พร้อมกันนี้ยังมีการประกวดผ้าไหม, ประกวดร้องเพลงลูกทุ่งในท้องถิ่น-บุคคลทั่วไป, การประกวดศิลปวัฒนธรรม และปีนี้เพิ่มพิเศษก็คือ การประกวดหุ่นฟางช้าง ถือว่าเป็นครั้งแรกของ จ.สุรินทร์ จึงได้รับความร่วมมือจากสถานศึกษาต่าง ๆ ในการส่งเข้าประกวดอย่างมากมาย จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวสัมผัสของดีผลิตภัณฑ์ชุมชน และตื่นตาตื่นใจกับการประกวดขบวนแห่ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ ประกวดหุ่นฟางช้างที่สวยงาม วันที่ 7-11 ธันวาคม 2562 ที่จะถึงนี้

ภาพ/ข่าว: รมิตา สิงหเสรี ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จังหวัดสุรินทร์