เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 2 ธันวาคม 2562 ที่ห้องประชุมรัตนอุบล ชั้น 7 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลปทุมธานี  ตำบลบางปรอก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี นายแพทย์สุระ วิเศษศักดิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 4 , นายแพทย์ชลอ ศานติวรางคณา ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เขต 4 สระบุรี ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างร้านยาแผนปัจจุบันและโรงพยาบาลตามโครงการลดความแออัดในโรงพยาบาล โดยร้านขายยาแผนปัจจุบัน (ขย.1)  ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง) ระหว่างโรงพยาบาลปทุมธานี กับร้านยา 18 แห่งที่เข้าร่วมโครงการ  

     เนื่องจากในพื้นที่ สปสช. เขต 4 สระบุรี ได้เริ่มนำร่องตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 นั้น มีจำนวน 6 จังหวัด 10 โรงพยาบาลที่มีความพร้อมในการเข้าร่วมโครงการ และร้านขายยา 150 แห่ง ได้แก่จังหวัดสระบุรี  จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานีเริ่ม 1 ธ.ค. 2562  จังหวัดอ่างทอง เริ่ม 1 ม.ค. 2563 ส่วน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดลพบุรี จะเริ่ม 1 ก.พ. 2563 ซึ่งทางโรงพยาบาลปทุมธานีเริ่มโครงการลดความแออัดใน รพ.ด้วยการให้ผู้ป่วยสิทธิบัตรทองสมัครใจ รับยาที่ร้านขายยาใกล้บ้าน 18 ร้านยาที่เข้าร่วมโครงการ 1 ธ.ค. 2562 นี้ ในกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 4 โรคได้แก่ เบาหวาน ความดัน หอบหืด และจิตเวช

 

    ด้าน นายแพทย์สุรินทร์  สืบซึ้ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี กล่าวว่า ในส่วนของโรงพยาบาลปทุมธานีที่เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค.2562 มีร้านยาเข้าร่วมโครงการจำนวน 18 แห่ง โดยใช้โมเดล 1 ดำเนินการในผู้ป่วยสิทธิบัตรทอง  4 กลุ่มโรค มีผู้ป่วยสมัครใจเข้าร่วมโครงการ จำนวน 450 คน ได้แก่ โรคเบาหวาน  100 คน ความดันโลหิตสูง 250 คน  หอบหืด  50 คน และจิตเวช 50 คน  นอกจากนี้มีร้านยาในจังหวัดปทุมธานี เข้าร่วมเป็นเครือข่ายร้านยากับโรงพยาบาลศรีธัญญา เริ่มดำเนินการเมื่อ 1 ธ.ค. 2562 เพื่อให้บริการจ่ายยาให้กับผู้ป่วยจิตเวช มีร้านขายยาในจังหวัดปทุมธานีและนนทบุรีเข้าร่วมโครงการ 35 แห่ง สำหรับร้านขายยาที่เข้าร่วมโครงการลดความแออัดในจังหวัดปทุมธานี จำนวน 18 แห่งได้แก่  สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ร้านบางขะแยงขายยา ร้านนพภาภรน์เภสัช กมลพรรณเภสัช สาขาหน้า ม.รังสิต  ร้านเอพี กู๊ดดรัก  ช่อเภสัช 3  ร้านยาเอ็กซ์ตร้า สาขาชุมชนบางกุฎีทอง (ติวานนท์)  ร้านยาเอ็กซ์ตร้า สาขาสี่แยกปทุมธานี  ภาวินีเภสัช 4  สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน (โอสถดม) คณะเภสัชศาสตร์  บู๊ทส์ ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต  บู๊ทส์ ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิตชั้นบี  บู๊ทส์ สแปล รังสิต  บู๊ทส์ เทสโก้ รังสิต  ไทยเจริญเภสัช ทั้งเพื่อลดความแออัดของผู้ป่วยในการรอรับยา เพิ่มความสะดวกให้แก่ประชาชนในการเข้ารับบริการใกล้บ้าน ไม่ต้องรอรับยาที่โรงพยาบาล โดยให้บริการกับผู้รับบริการสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง) ซึ่งสามารถไปรับยาได้ที่ร้านขายยาแผนปัจจุบัน (ขย.1)  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน สปสช.โทร 1330 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง.

ภาพ/ข่าว : ประทีป ผ่องผุด ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.ปทุมธานี