1ธ.ค.2562 ผู้สื่อข่าวได้รับรายงานว่า จากกรณี โยกย้ายผู้บริหารระดับ ผอ.สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 มีใบปลิวว่อน ทั่วชัยภูมิ การแต่งตั้ง ผอ.รร.ขนาดใหญ่ แห่งหนึ่ง ในจังหวัดชัยภูมิ ขัดมติของ คณะกรรมการ อกศจ เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 มีผู้บริหารที่ได้รับการพิจารณาในการแสดงวิสัยทัศน์ จำนวน 4 คน จนกระทั่ง มติของ อกศจ ให้ ผอ.ท่านหนึ่ง เป็นผู้ที่ได้รับการพิจารณา ย้ายมาดำรงตำแหน่งโรงเรียนขนาดใหญ่ในจังหวัดชัยภูมิหลังจากนั้นได้มีการกลับมติ ของ อกศจ ให้ ผอ.อีกท่านหนึ่ง ได้รับการแต่งตั้งแทนในจำนวน ผอ.ทั้ง 4 คนที่เคยแสดงวิสัยทัศน์ไปแล้วให้กับคณะกรรม ซึ่งต่อมาทาง กศจ กลับมติ อกศจ เป็นไปอย่างไม่ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับของกระทรวงศึกษาธิการ จึงทำให้เกิดความเสียหายในระบบราชการไทย นายสมเกียรติ แถวไธสง ศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ เผยว่า ล่าสุดได้เรียกประชุม กศจ หลังจากมีข้อร้องเรียนความไม่โปร่งใสของการแต่งตั้ง ผอ.รร.แห่งหนึ่ง แต่ไม่สามารถหารือได้เนื่องจากองค์ประชุมไม่ครบเกินกึ่งหนึ่งของคณะกรรมการ จึงต้องแต่งตั้งตามหนังสือไปก่อน ส่วนสาเหตุในการปรับเปลี่ยนผู้บริหารโรงเรียน โดยไม่เป็นไปตาม อกศจ เสนอมานั้น ทั้งหมดขึ้นอยู่กับ กศจ ซึ่งได้มีการวัดคะแนนด้านวิสัยทัศน์และด้านวิทยาศาสตร์ และได้ผลออกมาตามคณะกรรมการให้ผอ.ท่านหนึ่ง ชนะผอ.อีกท่านหนึ่ง หลังจากรู้ผลแล้วหากรู้ว่าคำสั่งไม่ชอบก็อุทธรณ์ได้ภายใน 30 วัน หรือ ร้องศาลปกครองและศาลทุจริต ได้ตามลำดับ

 

 

 

           ขณะที่นายถวิล มนตรี ผอ.รร.คอนสวรรค์ เปิดเผยต่อผู้สื่อข่าวว่า หลังจากนี้จะเรียกร้องขอความเป็นธรรมให้สังคมรับรู้ว่าตนมาตามกระบวนการที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นด้านคะแนนวิทยาศาสตร์และการแสดงวิสัยทัศน์ โดยจะต้องเรียกร้องสิทธิคัดค้านคำสั่งอุทธรณ์และจะฟ้องศาลให้ถึงที่สุด เพราะถือว่าเป็นเกียรติและศักดิ์ศรี ซึ่งอยากให้เป็นมาตรฐานว่าคนดีต้องมีที่ยืน ตนมองว่าผู้มีอำนาจหน้าที่พยายามช่วยเหลือให้ได้ตำแหน่ง ถือว่าเป็นผู้มีอิทธิพลทางการศึกษา ส่วนการประกาศคะแนนก่อนหน้านี้ตนเป็นผู้ชนะ แต่มาตัดสินครั้งใหม่กลับว่าตนเองเป็นผู้แพ้ อีกทั้งตนก็มีความเป็นอาวุโสมากกว่าตั้ง 7 ปีจึงคิดว่ามีความเหมาะสมทุกช่องทาง นายชัดชน ชาติวชิรวุฒิ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ เผยว่า มติ กศจ ไม่ถูกต้องไม่เป็นธรรมต่อนายถวิล มนตรี ผอ.รร.คอนสวรรค์ โดยได้มีการนำมติเดิมของ อกศจ ที่ถูกยกเลิกไปแล้ว นำมาประกอบการพิจารณาของ กศจ ในการโยกย้ายทำให้คะแนนรวมของผอ.ท่านหนึ่ง ไม่ตรงตามความเป็นจริง ทำให้มติไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ขาดจริยธรรม คุณธรรมอย่างร้ายแรง ซึ่งจะทำให้ระบบราชการเสียหาย 

 

 

 

          ด้านนายอมร ไชวิเชียร อนุกรรมการศึกษาศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ เผยว่า ทางคณะกรรมการ อกศจ มีหน้าที่กลั่นกรองและมีหน้าที่ให้คะแนนวิสัยทัศน์ ก่อนจะมีการยกเลิก มติเก่าทำให้ผู้ที่ชนะกลับกลายมาเป็นผู้แพ้ จนมีเรื่องความไม่โปร่งใสเกิดขึ้น จึงได้มีการยกเลิก มติเดิมและใช้มติใหม่ หลังจากมีปัญหาเกิดขึ้นคณะกรรมการดำเนินการถูกต้อง ทุกอย่างทำตามกระบวนการที่ถูกต้องสิ่งที่ทำเป็นไปตามระเบียบและกฎหมายทุกประการ

พรอนันต์ พันเชื้อ  ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.ชัยภูมิ