เชียงใหม่ 30 พฤศจิกายน 2562 ผู้ว่ามณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน เยือนเชียงใหม่อย่างเป็นทางการ ยกระดับความสัมพันธ์การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว พร้อมเข้าชมเชียงใหม่ศิลาดลดอยสะเก็ด ภูมิปัญญาของชาวเชียงใหม่ ก่อนที่จะร่วมวาดภาพดอกบัว แสดงสัญลักษณ์แห่งการทำความดี ขณะที่ศิลปินโอทอปเชียงใหม่ หวังจีนเห็นศักยภาพของผู้ผลิตโอทอป-สินค้าหัตถกรรมเชียงใหม่ ด้านกลุ่มสล่าสีน้ำฯ นำภาพวัดในคูเมืองจัดนิทรรศการให้เห็นวัด และวิถีชีวิตของชาวเชียงใหม่  

 

ผู้ว่าการมณฑลยูนนานเยือนเชียงใหม่ยกระดับการค้า-ท่องเที่ยว 

 

 

ที่เชียงใหม่ศิลาดล อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่  นายศรัณยู มีทองคำ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่  นายอาทร พิมชะนก พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ นายอรรถชา กัมปนาถแสนยากร นายอำเภอดอยสะเก็ด และนางสาวทัศนีย์ ยะจา เจ้าของและผู้ก่อตั้งเชียงใหม่ศิลาดล By ทัศนีย์ @ดอยสะเก็ด  ร่วมให้การต้อนรับนายหรวน เฉิงฟา ผู้ว่าการมณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน

 

พร้อมด้วยนายเหริน ยี่เซิง กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่ ในโอกาสเดินทางมายังจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างมลฑลยูนนาน กับจังหวัดเชียงใหม่ ในด้านการค้า การลงทุน  การท่องเที่ยว และการศึกษา

 

 

ผู้ว่าการมณฑลยูนนานเยือนเชียงใหม่ยกระดับการค้า-ท่องเที่ยว 

 

 

โดยในวันนี้ได้เข้ามาเยี่ยมชมโรงงานเชียงใหม่ศิลาดลดอยสะเก็ด ซึ่งเป็นแหล่งผลิต จำหน่ายเครื่องเคลือบศิลาดล เชียงใหม่ และยังเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการจดทรัพย์สินทางปัญญา ผลิตภัณฑ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ “GI” ศิลาดลเชียงใหม่ รวมถึงเป็นศิลปืนโอทอปจังหวัดเชียงใหม่

 

ทั้งนี้ นายหรวน เฉิงฟา ผู้ว่าการมณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน  ได้เข้าชมกระบวนการผลิตศิลาดล และได้ร่วมวาดภาพดอกบัวลงบนเศิลาดล ซึ่งเป็นสัญลักษณ์หมายถึง การทำความดีร่วมกัน ก่อนที่จะเดินทางเข้าไปชมผลิตภัณฑ์ศิลาดล ซึ่งเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านในจังหวัดเชียงใหม่

 

ผู้ว่าการมณฑลยูนนานเยือนเชียงใหม่ยกระดับการค้า-ท่องเที่ยว 

 

 

รวมทั้งชมผลิตภัณฑ์งานหัตถกรรมต่างๆ ของอำเภอดอยสะเก็ด ก่อนที่จะเข้าไปให้ศิลปินจากกลุ่มสล่าสีน้ำจังหวัดเชียงใหม่ วาดภาพเหมือน และรับมอบภาพเหมือน และภาพวาดสีน้ำบ้านเรือนไทยของเชียงใหม่ศิลาดลดอยสะเก็ด   รวมถึงเข้าชมนิทรรศการภาพวาดสีน้ำเกี่ยวกับวัดสำคัญ และวิถีชีวิตของชาวเชียงใหม่       

 

นายอาทร พิมชะนก พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ได้เตรียมผลิตภัณฑ์ต่างๆไว้เพื่อให้นายหรวน เฉิงฟา ผู้ว่าการมณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าเยี่ยมชม โดยเฉพาะงานศิลาดล ที่สะท้อนภูมิปัญญาของชาวเหนือ มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว เป็นผลิตภัณฑ์ที่แต่ละชิ้นจะมีเพียง 1 เดียวในโลก เท่านั้น

 

 

ผู้ว่าการมณฑลยูนนานเยือนเชียงใหม่ยกระดับการค้า-ท่องเที่ยว 

 

 

หวังว่าการที่ผู้ว่าการมณฑลยูนนาน เดินทางเข้ามาเยี่ยมชมสินค้าโอทอปในวันนี้ จะช่วยให้สินค้าโอทอปของเชียงใหม่ ได้เป็นที่รู้จักของชาวจีนเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากคณะที่เยี่ยมชมสินค้าโอทอปได้ให้ความสนใจอย่างมาก สินค้าหลายชนิดเป็นที่สนใจของชาวจีนซึ่งถือว่าเป็นตลาดใหญ่อีกตลาดหนึ่ง จึงเป็นโอกาสอันดีที่จะสามารถสานสัมพันธ์ทางด้านการตลาดต่อกันได้

 

 

ผู้ว่าการมณฑลยูนนานเยือนเชียงใหม่ยกระดับการค้า-ท่องเที่ยว