จิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” เก็บขยะพลาสติกสองข้างทางถนนสายศรีสะเกษ-อุบลราชธานี สร้างจิตสำนึกให้คนผู้สัญจรไม่ทิ้งขยะออกนอกรถ ให้ความสำคัญในการรักษาความสะอาด เก็บในรถก่อนนำไปแยกขยะทิ้ง ยังที่ทิ้งขยะ และงดใช้ถุงพลาสติก

 

 

 

              วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ที่แยกบ้านกะบา ตำบลโพนเขวา อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ประชาชนจิตอาสา ประชาชนทั่วไป และหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ในพื้นที่ตำบลโพนเขวา ได้ร่วมกันออกมาทำกิจกรรมทำความสะอาด ด้วยการเก็บขยะสองข้างทางถนนสายศรีสะเกษ-อุบลราชธานี (สาย 226) ตั้งแต่ห้วยกะเดิน (แยกบ้านกะบา) ถึงแยกบ้านหนองแก้ว ตำบลโพนเขวา รวมระยะทาง 5 กิโลเมตร ทั้งนี้เพื่อให้ชุมชนมีทัศนียภาพที่สวยงาม ลดปัญหาขยะพลาสติก การย่อยสลายของขยะพลาสติกใช้เวลานาน ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก พลาสติกเป็นวัสดุที่ไม่สามารถย่อยสลายด้วยตัวเองเนื่องจากเป็นสารสังเคราะห์ และเป็นวัสดุที่ถูกทิ้งเกลื่อนกลาดในทุก ๆ วัน โดยเฉลี่ยถุงพลาสติกจะเป็นขยะที่มีปริมาณมากที่สุด
กิจกรรมจิตอาสาในครั้งนี้เป็นการสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนทุกฝ่าย โดยเฉพาะผู้ที่สัญจรไป มา ผ่านไปบนถนนทุกสายของประเทศไทย ไม่ควรทิ้งขนะลงข้างถนน ยิ้งเป็นขนะพลาสติก ยิ่งไม่ควรเป็นอย่างยิ่ง ควรที่ทุกคนต่างตระหนักและให้ความสำคัญในการรักษาความสะอาดบ้านเมือง และรักษาทรัพยากรธรรมชาติในถิ่นฐานของตนเอง

 

 

 

               ซึ่งที่ผ่านมา ไม่ว่าในทะเล ในป่า จนมาอยู่ข้างถนนหลวงแทบทุกสาย มักตะพบขนะพลาสติกจำนวนมาก กระจายอยู่ทั่วไป หากทุกคนได้มีจิตสำนัก ในการวดใช้ถุงพลาสติก วดทิ้งขยะพลาสติกลงในประเทศไทย ไม่ว่าจเป็นที่ทะเล ป่า หรือข้าวทาง ที่ทุกคนสัญจร เดินทางไปทีองเที่ยว ก็จะทำให้บ้านเมืองสะอาด ปบาทะเล สัตว์ รวมทั้งตัวมนุษย์เราเอง ได้รับความปบอดภัยมบพิษของขยะพบาสติกเหล่านี้ได้ยาวนานชั่วลูกหลานได้ กรรที่ชาวบ้านในเขตตำบลโพนเขวาออกมาจิดอาสาเก็บขยะพลาสติกในวันนี้ เป็นการรณรงค์ สร้างจิตสำนักให้กับทุกฝ่าย รวมทั้งตัวแระขาชนทุกคนด้วย เพราะขนะเกิดจากฝีมือมนุษย์ทั้งนั้น

 

ภาพ/ข่าว นายพงษ์พัฒน์ ไตรพิพัฒน์ ผู้สื่อข่าว จ.ศรีสะเกษ