วันที่ 22 พ.ย. 2562 จากกรณีที่มีข่าวเงินหายจากบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด 400 ล้านบาท จนกระทั่งมีกระแสปลุกปั่นให้แห่ถอนเงิน จนประธานสหกรณ์และกรรมการ ได้เปิดโต๊ะแถลงข่าวสร้างความมั่นใจให้กับสมาชิก

 

             และคนร่วมธุรกิจ พร้อมตั้งคณะกรรมการและทีมกฎหมายดำเนินการเอาผิดคนปั่นและสร้างความเสียหายให้กับสหกรณ์ แต่จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลายองค์กรที่ร่วมธุรกิจต่างก็ยังคงเชื่อมั่นว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่กระทบกับสถานะการเงินของสหกรณ์ครูขอนแก่น

 

             รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งเป็นองค์กรหนึ่งที่นำเงินไปฝากที่สหกรณ์ครูขอนแก่น เปิดเผยว่า คณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ มข. ได้มีการประชุมพูดคุยกัน

 

             เรายังเชื่อมั่นว่าสหกรณ์ครูขอนแก่นจะสามารถผ่านปัญหา ชี้แจงข้อเท็จจริงต่าง ๆ ให้กับสมาชิกได้ เรายังเชื่อมั่นว่าไม่น่าจะกระทบกับสถานภาพทางการเงินของสหกรณ์ จากประสบการณ์ที่ทำงานในแวดวงสหกรณ์ออมทรัพย์มาระยะหนึ่ง เข้าใจถึงความแข็งแก่งของสหกรณ์ขนาดใหญ่ และสหกรณ์ครูขอนแก่น ถือว่าเป็นสหกรณ์ใหญ่มีสินทรัพย์จำนวนมาก ปัญหาที่เกิดขึ้นตอนนี้ไม่น่าจะกระทบกับความมั่นคงของสหกรณ์

 

 

             เรามีเงินส่วนหนึ่งที่เตรียมไว้บริการเสริมสภาพคล่องให้กับสมาชิก ประมาณ 8.2 ล้านบาท โดยที่เงินจำนวนนี้เป็นเหมือนการฝากเงินกับธนาคารใกล้บ้าน เพียงแต่ถ้าเราฝากไว้ที่ธนาคารพาณิชย์จะได้ดอกเบี้ยค่อนข้างต่ำ ขณะที่สหกรณ์ครูขอนแก่นได้อนุเคราะห์รับฝากเงินส่วนนี้จากเรา ซึ่งอัตราดอกเบี้ยสูงกว่าธนาคารพาณิชย์เล็กน้อย อัตราดอกเบี้ยประมาณ 2.5 จึงนำไปฝากเพื่อให้เกิดการคล่องตัวในการบริหารจัดการ

 

 

             รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กล่าวว่า เมื่อประมาณ 20 ปีที่แล้ว สหกรณ์ มข.ก็เคยต้องผ่านวิกฤตความเชื่อมั่น ก็เลยเข้าใจว่าเวลาที่องค์กรมีปัญหา มีคำถามจากสมาชิก จากสังคม ในภาพลักษณ์ความเชื่อมั่นขององค์กรเป็นสิ่งสำคัญมาก

 

             ในส่วนของเราในฐานะที่เป็นพันธมิตร เอาใจช่วยให้คลี่คลายด้วยดี ให้ความจริงปรากฏโดยเร็ว การเป็นสหกรณ์มีระบบกำกับดูแล เช่นสหกรณ์ออมทรัพย์ก็มีหลายภาคส่วน มีสมาชิก ถือว่าเป็นองค์ประกอบสำคัญที่สุดในการดำรงอยู่ของสหกรณ์ สมาชิกสามารถที่จะติดตามตรวจสอบในฐานะที่เป็นเจ้าของสหกรณ์

 

             โดยการประชุมใหญ่ทั้งสามัญและวิสามัญ อีกส่วนคือผู้ตรวจสอบกิจการอาจจะมาจากสมาชิกหรือบุคคลภายนอกตามที่กฎหมายกำหนดไว้ รวมทั้งกรมส่งเสริมสหกรณ์ในฐานะนายทะเบียนสหกรณ์ สหกรณ์จังหวัด ตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นเครื่องมือกลไกที่จะทำให้การบริหารจัดการสหกรณ์เป็นไปอย่างมีระบบ ตรงตามวัตถุประสงค์และมีประสิทธิภาพ และสมาชิกสหกรณ์ครูขอนแก่นเองนั้นถือว่าเข้มแข็ง

 

             สหกรณ์เป็นระบบเข้มแข็งผ่านมาได้ ถ้าเกิดปัญหาในองค์กรเร่งแก้ปัญหาทำให้เกิดความเชื่อมั่นทุกอย่างก็คลี่คลายไปได้ โดยระบบสามารถตรวจสอบได้ทุกทิศทางของข้อมูลข่าวสาร และจากกรณีที่สหกรณ์ครูขอนแก่น มีการสื่อทางโซเชียล ก็เป็นดุลพินิจของแต่ละคน

 

             เชื่อว่าในการรับข้อมูลคนที่เกี่ยวข้องโดยตรงหรือที่มีธุรกิจกับสหกรณ์ คงมีการตรวจสอบเช็คข้อมูลโดยตรงก่อนอยู่แล้ว และในส่วนของสหกรณ์ มข.เองนั้นก็จะยังคงฝากเงินกับสหกรณ์ครูขอนแก่นตามปกติเช่นเดิม

 

 

 

ภาพ/ข่าว จิติมา จันพรม ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.ขอนแก่น รายงาน