เจ้าหน้าที่ด่านกักกันสัตว์สงขลายืนยันทำลายซากไก่ด้วยการฝังกลบถูกต้องด้วยวิธีการดึงคอให้ไก่หมดความรู้สึกอย่างรวดเร็วตามหลักการการุณยฆาต แต่บางตัวอาจจะไม่ตายทันทีทำให้มองว่าโยนลงไปทั้งเป็นด้าน อธิบดีกรมปศุสัตว์ได้รับรายงานเรื่องดีแล้ว สั่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงด่วนที่สุด หากปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ฝังไก่โดยไม่ทำลายตามหลักการการุณยมาตก่อนจะลงโทษตามระเบียบต่อไป

 

               จากกรณีที่มีการเผยแพร่ภาพ ขณะเจ้าหน้าที่ด่านกักกันสัตว์สงขลาทำลายไก่ของกลางที่ลักลอบนำเข้ามาจากประเทศมาเลเซีย เกือบ4,000ตัว ซึ่งดูเหมือนเป็นการขุดหลุม และโยนไก่ลงไปฝังทั้งเป็น และกระแสสังคมตั้งข้อสังเกตุว่า เข้าข่ายการทารุณกรรมสัตว์หรือไม่ และทำตามระเบียบขั้นตอนของกรมปศุสัตว์หรือไม่ ซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ ( 21 พ.ย. 2562 )

 

               ล่าสุดผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่ไปยังด่านกักกันสัตว์สงขลาเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงของเรื่องนี้กับ นางสาวรัญกิตย์ สิสม นายสัตวแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้าด่านกักกันสัตว์สงขลา  แต่ยังไม่สะดวกที่จะให้สัมภาษณ์เพียงแต่ได้ให้เจ้าหน้าที่มีชี้แจงประเด็นข้อสงสัยในเบื้องต้นโดยเฉพาะภาพที่มีการโยนไก่เป็นๆลงไปในบ่อซึ่งกลายเป็นข้อสงสัยว่าเป็นการฝังกลบไก่ทั้งเป็นหรือไม่

 

               โดยยืนยันว่าเป็นการทำลายด้วยวิธีการดึงคอให้ไก่หมดความรู้สึกอย่างรวดเร็วตามหลักการการุณยฆาต แล้วนำซากไก่ทั้งหมดฝังในหลุม แต่บางตัวอาจจะยังไม่ตายทันทีและลงไปกระพือปีกอยู่ในบ่อ ทำให้ดูเหมือนว่าโยนไก่ลงไปเป็นๆ ซึ่งทางรักษาการหัวหน้าด่านกักกันสัตว์สงขลาจะชี้แจงในรายละเอียดของเรื่องนี้เป็นหนังสืออีกครั้ง

                                                                                                                                              

 

               ในขณะที่ล่าสุดกรมปศุสัตว์ก็ได้ออกมาชี้แจงรายละเอียดของเรื่องนี้แล้วเช่นกันโดยนายสัตวแพทย์สรวิศ รานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่าได้รับรายงานจากรักษาการ หัวหน้าด่านกักกันสัตว์สงขลาว่า เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 เวลาประมาณ 10.30 น. เจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรปาดังเบชาร์และเจ้าหน้าที่ด่านกักกันสัตว์สงขลาร่วมกันยึดอายัดสัตว์ไก่ที่มีผู้ลักลอบนำสัตว์เข้าผ่านพื้นที่เขตอารักขาของด่านศุลกากรปาดังเบชาร์ บรรจุ

 

               โดยบรรจุในตะกร้าพลาสติก 664 ใบซึ่งผิดตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 250 และพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 จากนั้นนำของกลางมากักไว้ภายในพื้นที่ด่านกักกันสัตว์สงขลาในเวลาประมาณ 23.00 น. โดยไก่ยังอยู่ในตะกร้าพลาสติกทั้งหมด วางไว้ใต้ตันไม้ซึ่งมีอากาศถ่ายเทได้สะดวก ต่อมาในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 เวลาประมาณ 08.30 น. ไก่ของกลางเริ่มทยอยตาย สัตวแพทย์ประจำด่านกักกันสัตว์สงขลาจึงได้ตรวจสุขภาพ

 

               เบื้องต้นพบว่า มีอาการหอบ หายใจรุนแรง พิจารณาแล้วสงสัยว่า อาจเป็นโรคระบาดเนื่องจากไม่มีการขออนุญาตนำเข้า ไม่มีเอกสารยืนยันแหล่งที่มา ไม่มีหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์ (Health Certifcate) และไม่ผ่านการตรวจสอบจากประเทศต้นทาง ประกอบกับจังหวัดสงขลาได้ประกาศเป็นเขตเฝ้าระวังโรคระบาดชนิดไข้หวัดนกในสัตว์ปีกจำพวกนก ไก่ เป็ดและหนู รวมถึงน้ำเชื้อสำหรับผสมพันธุ์และไข่สำหรับใช้ทำพันธุ์

                                                                                                                                                

 

               จึงประสานไปยังศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ตอนล่างร่วมผ่าพิสูจน์ซากกากไก่ที่ตาย เบื้องตันพบความผิดปกติในระบบทางเดินหายใจ โดยมีจุดเลือดออกที่หลอดลมซึ่งพบได้ในโรคไข้หวัดนก พบก้อนหนองที่ปอดและช่องท้องซึ่งพบได้ของโรคนิวคลาสเชิล และโรคระบบทางเดินหายใจเรื้อรัง (Chronic Respiratory Disease, C.R.D..) ตับและม้ามโตผิดปกติซึ่งสงสัยติดเชื้อ (Salmonellosis)

 

               จึงทำการเก็บตัวอย่างส่งตรวจยืนยันทางห้องปฏิบัติการ ต่อมากด่านกักกันสัตว์สงขลาพิจารณาแล้วเห็นว่า ไก่ของกลางดังกล่าวสงสัยว่าเป็นโรคระบาด หากปล่อยไว้เนิ่นนานอาจทำให้โรคแพร่กระจายออกไปซึ่งจะก่อให้ความเสียหายต่ออุตสาหกรรมการผลิตสัตว์ปึกของประเทศไทยได้จึงได้ทำลายของกลางดังกล่าว ด้วยวิธีการดึงคอให้ไก่หมดความรู้สึกอย่างรวดเร็วตามหลักการการุณยฆาต

 

               แล้วนำซากไก่ทั้งหมดฝังในหลุมโดยปฏิบัติภายใต้ระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยการดำเนินการกับสัตว์หรือซากสัตว์ของกลางที่เป็นโรคระบาดหรือเป็นพาหะของโรคระบาดซึ่งถูกยึดหรืออายัดไว้ตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์หรือตามกฎหมายอื่น พ.ศ. 2558

 

               อธิบดีกรมปศุสัตว์ ยังกล่าวอีกว่า ส่วนเรื่องภาพขณะเจ้าหน้าที่ฝังกลบไก่ โดยที่ไก่ยังไม่ตาย ทำให้ผู้พบเห็น รู้สึกไม่สบายใจและสะเทือนความรู้สึกได้สั่งให้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงดังกล่าวด่วนที่สุด หากปรากฎว่าเจ้าหน้าที่ฝังไก่โดยไม่ทำลายตามหลักการการุณยมาตก่อนซึ่งหลักเกณฑ์และวิธีการทำลายสัตว์ตามประกาศของกรมปศุสัตว์จะลงโทษตามระเบียบต่อไป

                                                                                                                                                            

 

 

ภาพ/ข่าว นภาลัย   ชูศรี  ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.สงขลา รายงาน