วานนี้(16 พ.ย.)พลโทธัญญา  เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ 2 ,ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 2 และประธานคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคไทย-กัมพูชา ด้านกองทัพภาคที่ 2  พร้อมด้วยนายธีรวัฒน์ วุฒิคุณ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดบุรีรัมย์ นายอำเภอบ้านกรวด หน่วยทหารในพื้นที่กองทัพภาคที่ 2  เดินทางไปประชุมพบปะและพัฒนาสัมพันธ์

ร่วมกับพลเอกโปว เฮง รองผู้บัญชาการกองทัพบก ผู้บัญชาการภูมิภาคทหาร 4  นายแปน   โกะชอล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรมีชัย ราชอาณาจักรกัมพูชา ตลอดทั้งส่วนราชการของจังหวัดอุดรมีชัย ที่บริเวณจุดผ่อนปรนเพื่อการค้าช่องจุ๊บโกกี-สายตะกู (ฝั่งกัมพูชา)เพื่อกระชับความร่วมมือในการปฏิบัติงานด้านความมั่นคง เสถียรภาพ สันติดภาพตามแนวชายแดนในพื้นที่รับผิดชอบทั้งสองฝ่าย

 

 

                 รวมถึงการเสริมสร้างความรักความสามัคคี ความไว้เนื้อเชื่อใจกันระหว่างกำลังพลทั้ง 2 ฝ่าย ความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับเหตุการณ์ตามแนวชายแดนและความร่วมมือในการร่วมกันแก้ไขปัญหาระหว่างกันด้วนสันติวิธี

ตลอดทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมในทุกด้านของพื้นที่ช่องสายตะกู ต.จันทบเพชร อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ก่อนจะประกาศยกระดับเป็นจุดผ่านแดนถาวรอย่างเป็นทางการในเร็วๆนี้

 

แม่ทัพภาคที่ 2 กล่าวว่า ทางฝั่งไทยพร้อมที่จะสร้างความเจริญในหลายๆด้าน แต่เนื่องจากฝั่งไทยมีกฎหมายที่ต้องปฏิบัติตาม ดังนั้นการที่จะเพิ่มเวลาเข้าออกจากเดิม 15.00 น. เป็นเวลา 17.00 น. และให้ชาวกัมพูชา สามารถเข้าไปได้ถึงตัวจังหวัดบุรีรัมย์ ตามที่ฝั่งกัมพูชา  ร้องขอ ยังไม่สามารถทำได้ทันที เพราะกฎหมายไทยระบุไว้ให้ไปได้แค่ตัวอำเภอบ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ เท่านั้น

 

     

                อย่างไรก็ตามกองทัพภาคที่ 2 ก็จะรับเรื่องไว้ไปดำเนินการ เพราะเป็นกฎหมายนี้ประกาศโดยกระทรวงมหาดไทย ซึ่งกองทัพภาคที่ 2 เป็นเพียงหน่วยที่กำกับดูแล แต่ยอมรับทางไทย ก็เห็นปัญหาเช่นเดียวกันกับฝั่งกัมพูชา ทั้งนี้จะรับเรื่องไว้ดำเนินการและจะทำให้ดีที่สุดและมีโอกาสที่จะเป็นไปได้สูง  เพราะ”ช่องสายตะกู” ถูกประกาศให้เป็นจุดผ่านแดนถาวรแล้ว เหลือเพียงขั้นตอนการรวบรวมเอกสารก่อนจะประกาศเป็นทางการต่อไป

 

ภาพ/ข่าว ธีรยุทธ ชำนาญกอง ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.บุรีรัมย์