นายวรทัศน์ ธุลีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย นายศิริพันธ์ ศรีกงพลี ท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น นายสมมาตร์ สุราช ผู้บัญชาการเรือนจำกลางขอนแก่น และพ.ต.อ.นพดล เพ็ชรสุทธิ์ รอง ผบก.ภ.จว.ขอนแก่น  หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงมหาดไทยในขอนแก่น รวมทั้งภาคเอกชน พร้อมใจกันโครงการธารน้ำใจท้องถิ่นไทย เลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ต้องขังเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอหาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้า เจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 โดยจัดขึ้นที่โดมเอนกประสงค์ แดน 1 เรือนจำกลางขอนแก่น

 

 

 

 

 

 

            ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ  และมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตยิร์ ส่งเสริมความเท่าเทียมการเข้าถึงโอกาสที่จะได้รับการสงเคราะห์ ด้านคุณภาพชีวิต รวมทั้งสุขภาพด้านจิตใจของผู้ต้องขัง

 

 

 

 

             จังหวัดขอนแก่นจึงได้รวมพลังจิตอาสาส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น และภาคเอกชน แสดงความเอื้ออาธร จัดเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ต้องขัง และมอบเครื่องอุปโภค บริโภค จำนวน 780 คน

ภาพ/ข่าว นิติกรณ์ ฝางมาลา ผู้สื่อข่าวขอนแก่น