วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. ที่สำนักงานศึกษาธิการ จ.สงขลา อ.เมือง จ.สงขลา ชาวบ้านและผู้ปกครองนักเรียนจากโรงเรียน บ้านแม่ใหญ่ ต.แดนสงวน อ.ระโนด จ.สงขลา จำนวน 100 คน ได้เดินทางมายื่นหนังสือแก่นายพิญโญ จันทรวงศ์ ศึกษาธิการจังหวัดสงขลา เพื่อให้พิจารณาการปฎิบัติหน้าที่ของนาย เจริญชัย มานะพัฒนพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ใหญ่ ต.แดนสงวน  อ.ระโนด จ.สงขลา โดยมีนายพิญโญ จันทรวงศ์ ลงมารับหนังสือร้องเรียนพร้อมกับเข้าร่วมประชุมหารือกับตัวแทนชาวบ้านและผู้ปกครอง  โดยใช้เวลาประชุมร่วมประมาณ 1 ชั่วโมง

                                                                                                                                                   

   

 

                เนื่องจากชาวบ้านและผู้ปกครอง เห็นว่าผอ.โรงเรียนคนดังกล่าวไม่มีวุฒิภาวะและมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมในการบริหารโรงเรียนโดยบริหารงานแบบรุกแก่อำนาจหน้าที่มากเกินไป และไม่สามารถเข้ากับครูและบุคลากรในโรงเรียนได้และไม่สามารถเข้ากับชาวบ้านในชุมชนได้ เช่นการยกเลิกกิจกรรมร้องเพลงสรรเสริญหน้าเสาธงในตอนเช้า และการเปลี่ยนบทสวดกรวดน้ำตามหลักของศาสนาพุทธ นอกจากนั้นยังสั่งให้ปิดทางเข้า-ด้านหลังโรงเรียน ซึ่งปัจจุบันชาวบ้านใช้ทางในการรับ-ส่งบุตรหลาน โดยเปลี่ยนไปให้เข้าประตูด้านหน้าโรงเรียนทางเดียวทำให้ชาวบ้านเกิดความไม่พอใจและมีข้อเสนอให้ย้ายผอ.ออกจากพื้นที่โดยทันที

                                                                                                                                     

 

   

 

                โดยข้อร้องเรียน ประกอบด้วย 1.ใช้อำนาจเกินเหตุ หลงอำนาจ 2, ใช้2มาตรฐานในการปกครอง  3.ก้าวก่ายงานหน้าที่ของผู้อื่น 4.อารมณ์แปรปรวน 5. สร้างความเดือนร้อนให้กับผู้ปกครองโดยปิดทางสัญจรในการส่งบุตรหลานมาโรงเรียน  6. ไม่รู้จักครองตน ครองคน และครองงาน บริหารงานล้มเหลว และสร้างความแตกแยกในชุมชน

ขณะที่นายพิญโญ ได้กล่าวหลังออกมาจากห้องประชุมว่า ได้รับเรื่องร้องเรียนไว้ดำเนินการ โดยจะลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงร่วมกับชาวบ้าน พร้อมทั้งสอบถามข้อเท็จจริงจากผอ.โรงเรียนคนดังกล่าวว่าเป็นไปตามที่ชาวบ้านร้องเรียนหรือไม่ และเบื้องต้นจะสั่งให้ผอ.หยุดปฎิบัติหน้าที่เป็นการชั่วคราวเมื่อตั้งแต่วันจันทร์นี้จนกว่าจะมีการดำเนินตามกระบวนการเพื่อหาข้อสรุปในเรื่องนี้   ด้านชาวบ้านที่มายื่นหนังสือหลังจากที่ได้ข้อสรุปเบื้องต้นแล้วต่างพอใจและสลายตัวเดินทางกลับอำเภอระโนด

                                                                                                                                       

 

 

 

นภาลัย   ชูศรี  ผู้สื่อข่าวภูมิภาค  จ.สงขลา