วันที่ 11 พ.ย. 2562 ที่วัดโภคาราม (หรือวัดดอนคา) ต.ดอนคา อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี พุทธศาสนิกชน และประชานจำนวนมาก เข้าวัดทำบุญ ตักบาตร ในวันพระขึ้น 15 ค่ำเดือน 12 ซึ่งตรงกับเทศกาลประเพณีลอยกระทง พระสงฆ์สวดเจริญพระพุทธมนต์ให้พร

 

               พระครูกิตติสุวรรณวัฒน์  ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภออู่ทอง เจ้าอาวาสวัดโภคาราม (วัดดอนคา) เปิดเผยว่า ทางวัดร่วมกับคณะกรรมการวัดและชาวบ้าน จัดงานประเพณีลอยกระทงรอบโบสถ์ ซึ่งได้จัดติดต่อกันมากว่า 10 ปี  

 

               หลังเสร็จจากพิธีทำบุญ ผู้สูงอายุ ผู้เฒ่าผู้แก่และเด็กๆได้มาร่วมกันลอยกระทงรอบโบสถ์ เนื่องจากทางวัดเห็นว่ามีผู้สูงอายุ และเด็กจำนวนมาก ที่ไม่สะดวกจะออกมาลอยกระทงช่วงค่ำคืน ทางวัดได้ร่วมกับผู้นำชุมชนชาวบ้านดอนคา

 

               สูบน้ำใส่รอบโบสถ์ เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้มาลอยกระทงรอบโบสถ์ ทั้งกลางวันและกลางคืน โดยทางวัดจะเน้นกระทงที่ทำจากวัสดุจากธรรมชาติ เพื่อเป็นการักษาสิ่งแวดล้อม

 

 

 

 

 

 

 

               สำหรับประเพณีลอยกระทงเป็นประเพณีอันดีงามของไทย ทางวัดได้จัดงานประเพณีลอยกระทงรอบโบสถ์และงานปิดทองหลวงพ่อพระใหญ่ พระพุทธรูปเก่าแก่และศักดิ์สิทธิ์ที่ประชาชนให้ความเคารพนับถือเลื่อมใสศรัทธา เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่นเองและครอบครัว การลอยกระทงเพื่อเป็นการขอขมาพระแม่คงคาที่มีบุญคุณที่หล่อเลี้ยงชีวิตเรามา เป็นการสะเดาะเคราะห์ เสริมบารมีและความเป็นมงคลกับตนเองและครอบครัว ในปีนี้ทางคณะครูนักเรียนโรงเรียน วัดดอนคา และโรงเรียนดอนคาวิทยา ได้นำกระทงที่นักเรียนทำจากวัสดุจากธรรมชาติ นำมาถวายให้กับวัด ไว้จำหน่ายให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวได้นำไปลอยกระทงรอบโบสถ์

 

 

 

 

 

 

การจัดประเพณีลอยกระทงรอบโบสถ์ นอกจากจะเป็นการอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามไว้แล้ว ยังเป็นการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยให้กับผู้สูงอายุและเด็ก ๆ ที่ไม่สะดวกเดินทางไปลอยกระทงในแม่น้ำลำคลองช่วงค่ำคืน เพื่อเป็นการป้องลดอุบัติเหตุต่าง ๆ และอุบัติเหตุคนจมน้ำเสียชีวิต รวมทั้งจะได้จัดเก็บกระทงได้สะดวกแล้วยังเป็นการลดมลพิษและยังรักษาสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

 

 

 

 

 

 

                                                               

ภาพ/ข่าว ภัทรพล พรมพัก มงคล สว่างศรี ธนกฤต แตงโสภา ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.สุพรรณบุรี รายงาน