สำหรับชุมชนท่าวังควาย บ้านแม่ต๋ำเมืองชุม ถือว่าเป็นชุมชนหนึ่งซึ่งเป็นต้นแบบ ที่ได้มีการ อนุรักษ์ขนบธรรมเนียมวัฒนธรรม ประเพณี ของการละเล่นพื้นบ้าน ในท้องถิ่น ให้ควบคู่ ผสมผสาน ของแต่ละเทศกาล เพื่อเป็นการสืบทอดให้กับคนรุ่นหลัง ให้คงอยู่ ไม่ให้สูญหายไป เช่นเดียวกับเทศกาลวันลอยกระทง ยี่เป็ง ถือว่า วันสำคัญ ชาวชุมชนท่าวังควายจึงได้ร่วมแรงร่วมใจกัน จัดกิจกรรมขึ้น ให้คงอยู่ ต่อไป

 

 

 

สำหรับชุมชนท่าวังควาย บ้านแม่ต๋ำเมืองชุม ถือว่าเป็นชุมชนหนึ่งซึ่งเป็นต้นแบบ ที่ได้มีการ อนุรักษ์ขนบธรรมเนียมวัฒนธรรม ประเพณี ของการละเล่นพื้นบ้าน ในท้องถิ่น ให้ควบคู่ ผสมผสาน ของแต่ละเทศกาล เพื่อเป็นการสืบทอดให้กับคนรุ่นหลัง ให้คงอยู่ ไม่ให้สูญหายไป เช่นเดียวกับเทศกาลวันลอยกระทง ยี่เป็ง ถือว่า วันสำคัญ ชาวชุมชนท่าวังควายจึงได้ร่วมแรงร่วมใจกัน จัดกิจกรรมขึ้น ให้คงอยู่ ต่อไป
บรรยากาศการละเล่นของชุมชนท่าวังควาย ได้สร้างความสนุกสนาน ของการแข่งขัน กีฬาพื้นบ้าน อาชิ การแข่งตีโป่ง ว่ายโป่ง ว่ายถังน้ำเปล่า
ว่ายตีโป่งซึ่งผู้เข้าร่วมแข่งขัน เติมลมโป่งด้วยการคลุมผ้าถุงกระโดดลงน้ำเพื่อเติมลมโป่ง บางคนโป่งลมหมด จนต้อง แวะเข้าฝั่งเพื่อเติมลมโป่งโดยตีลมเข้าผ้าถุง ให้พองแล้วก็ทำการ ว่ายต่อ

 

 

 

 การแข่งขันพายเรือด้วยจานข้าว ก็ได้สร้างความสนุก สนานเพราะผู้เข้าแข่งขัน จะนั่งเรือพาย คนหนึ่งใช้ไม้พายคนหนึ่งจะใช้จานข้าว พาย ผู้แข่งขันพายแจวด้วยจานข้าว พายไปพายมา จนจานข้าวหลุดมือจมน้ำไป ซึ่งก็ได้สร้างความสนุกสนานให้กับผู้ชมและกองเชียร์ ที่อยู่สองฝั่งของลำน้ำแม่ต๋ำ
การว่ายน้ำด้วยถังน้ำเปล่า ก็ได้สร้างความสนุกสนานให้กับผู้ชมและกองเชียร์เพราะผู้เข้าทำการแข่งขันบางคนก็ นอนคว่ำทับถังน้ำให้ลอยตัว บางคน กอดนอนหงาย กอดถังน้ำ แล้วใช้เท้าตีน้ำ เพื่อไม่ให้ถังน้ำหลุดจากมือบางคนก็ทั้งนอนคว่ำและนอนหงายพลิกไปพลิกมา เพราะว่าหมดแรง ซึ่งการแข่งขันทั้งหมดก็ได้สร้างความสนุกสนานให้กับผู้ชมและกองเชียร์ กันไปทั่วบริเวณ

 

 

 

ปัณณวิชญ์  อยู่ดี ผู้สื่อข่าวภูมิภาค พะเยา