ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ 2 พ.ย. 62 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  

นำไปทอดถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลไตรมาส ณ วัดพระนารายณ์มหาราช วรวิหาร ( พระอารามหลวง ) อ.เมือง  จ.นครราชสีมา เพื่อบำรุงพระพุทธศาสนา  โดยมี นาย ธวัช เบญจาทิกุล  อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  ประธานพิธีฯ พร้อมด้วย นาย จรัสชัย โชคเรืองสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา   ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ผู้นำท้องที่ท้องถิ่น พ่อค้า นักธุรกิจ และพี่น้องประชาชน  จำนวนมากเข้าร่วมงานพิธีกันอย่างพร้อมเพียง

 

 

 

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน เริ่มขึ้นในเวลา 10.00 น. นาย ธวัช เบญจาทิกุล  อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  ประธานพิธี ฯ และผู้ร่วมงานพร้อมกันบริเวณพิธี  จากนั้น ประธานฯ เปิดกรวยดอกไม้ ธูปเทียนแพและถวายความเคารพ อัญเชิญองค์ผ้าพระกฐินพระราชทานจากพานแว่นฟ้าหน้าพระบรมฉายาลักษณ์  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ เดินเข้าสู่พระอุโบสถ  วางผ้าพระกฐินไว้บนพานแว่นฟ้า ตรงหน้าพระสงฆ์  และยกประเคนพระสงฆ์ จากนั้นพระสงฆ์ทำพิธีกฐินกรรม ต่อด้วยประธานประเคนเครื่องบริวารพระกฐินทั้งหมดแด่พระเถระองค์ครอง ประเคนผ้าไตรแด่พระคู่สวด   โดยมีผู้มีจิตศรัทธาและประชาชนร่วมงานจำนวนมาก และมียอดเงินร่วมทำบุญทั้งสิ้น  2,071,147  บาท ( สองล้านเจ็ดหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่สิบเจ็ดบาท )  ซึ่งเงินจำนวนดังกล่าวจะนำไปทำนุบำรุงพระอาราม และมอบทุนการศึกษา  


 

 

 

 

ภาพ/ข่าว  ไพฑูรย์ คาบพิมาย ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.นครราชสีมา