เมื่อเวลา10.00 น.( 27 ต.ค. 62 ) ที่ศาลาประชาคมอำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี สถาบันธรรมาภิบาลไทยจัดเวทีเสวนาเรื่อง”การปฏิรูปที่ดินป่าสัมปทาน 16ปีที่รอคอย” ซึ่งดำเนินการเสวนาโดย  นายธงชัย สุวรรณวิหค นายอัครกฤษ นุ่นจันทร์ จากสถาบันธรรมาภิบาลไทย /นายแพทย์รวี มาศฉมาดล ส.ส.พรรคพลังธรรมใหม่/นายอารีย์ ไกรนรา ส.ส.พรรคเพื่อชาติ/รศ.ดร.สังศิต พิริยะรังสรรค์ สมาชิกวุฒิสภา ประธานกรรมาธิการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ วุฒิสภา/นายเสถียร จันทร์เดช รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสุราษฎร์ธานี/นายสกุล นาคบำรุง แกนนำผู้เรียกร้องที่ดินทำกินจังหวัดสุราษฎร์

ซึ่งการจัดเสวนาในครั้งเพื่อหวังแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินให้แก่ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ พื้นที่ สปก พื้นที่กรมธนารักษ์  และพื้นที่ทับซ้อนเขตอุทยานแห่งชาติ ที่หมักหมมมานานนับ 10 ปี พร้อมรับเรื่องร้องเรียนจากปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้าน การจัดเสวนาในครั้งนี้ได้มีประชาชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานีและใกล้เคียงเดินทางมาร่วมกว่า 3,000 คน ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่จะมีปัญหาเกี่ยวกับที่ดินทำกินทั้งหมด ทำให้ภายในศาลาประชาคมเต็มแน่นต้องตั้งเต๊นส์ให้ชาวบ้านร่วมฟังรอบ ๆ ศาลาประชาคมและภายในบริเวณอำเภอ

โดยใช้เวลาในการเสวนากว่า 3 ชั่วโมงที่การกล่าวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เกี่ยวกับที่ดินทำกินมาตั้งแต่ปี 2546 จนมาถึงปัจจุบันที่ชาวบ้านแต่ละกลุ่มได้บุกรุกเข้าไปจับจองในพื้นที่ของรัฐ บางกลุ่มก็มีแกนนำนำประชาชนใช้ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง บางกลุ่มก็ขู่เรียกเก็บเงินค่าที่ดินที่ชาวบ้านเข้าไปอยู่อยู่อาศัยหากไม่ให้ก็ใช้อิทธิพลขับไล่ออกจากกลุ่ม

ต่อมาในเวลา 13.00 น.นายสุภรณ์ อัศถาวงศ์ ผู้ช่วย รมต.สำนักนายกฯได้เดินทางมารับหนังสือร้องเรียนจากชาวบ้านพร้อมโปรยยาหอมว่าขณะนี้ทางรัฐบาลได้ดำเนินการนโยบายหน้าจัดสรรที่ดินให้คนจนมีความรุดหน้าไปมากแล้ว ขอให้ประชาชนอดทนรอไปก่อนซึงทางรัฐบาลจะใช้เวลาไม่นาน ส่วนปัญหาที่เรียกร้องต่างๆนั้นหลังจากตนได้รับหนังสือจะได้เร่งสรุปส่งให้รัฐมนตรีเพื่อดำเนินต่อไป

ภาพข่าว   ณัฐธิดา  เริ่มฤกษ์  ผู้สื่อข่าว จ.สุราษฎร์ธานี