วันที่ 22 ต.ค.62 ที่ศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์ คณะกรรมการสมาคมชาวไร่อ้อยบุรีรัมย์ เข้ายื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี ผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อให้ช่วยแก้ไขปัญหาราคาอ้อยที่ตกต่ำในรอบ 10 ปี เนื่องจากราคานี้อาจจะถึงขั้นเลิกปลูกเพราะต่ำกว่าทุนซ้ำเติมปัญหาภัยแล้ง

นายดร สีโสภา นายกสมาคมชาวไร่อ้อยบุรีรัมย์ กล่าวว่าปีนี้จังหวัดบุรีรัมย์ประสบปัญหาภัยแล้งอย่างหนัก ซึ่งก็ส่งผลต่อผลผลิตของอ้อย แต่กลับประสบปัญหาราคาตกต่ำ เพียง 680 ต่อตัน บวกค่าซีซีเอส ก็จะได้ประมาณ 700 เศษต่อตัน ซึ่งถือว่าราคาต่ำสุดในรอบ 10 ปี

 

 

ส่งที่เรียกร้องไปคืออยากให้รัฐบาลประกันราคาอ้อยที่ 10 ซีซีเอส ให้ได้ตันละ 1,000 บาท และอยากให้มีการคำนวณราคาอ้อยเบื้องต้นที่ 10 ซีซีเอส เหมือนเดิม เนื่องจากตอนนี้ได้มีการตั้งไว้ที่ 12.5 ซีซีเอสมาเป็นการคำนวณราคาอ้อยเบื้องต้น

นายกสมาคมชาวไร่อ้อยยังกล่าวด้วยว่า ราคาอ้อยที่ตกต่ำดังกล่าว หากไม่ได้รับการแก้ไขปัญหา เชื่อว่าผลผลิตอ้อยในปีถัดไปจะต้องลดลงอย่างแน่นอนเพราะเกษตรกรอยู่ไม่ได้จนต้องเลิกปลูก จึงอยากจะให้รัฐบาลช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อย ให้เหมือนกับพืชตัวอื่นที่รัฐบาลประกันราคาไว้ เช่นข่าว,ยางพารา หรือปาร์มน้ำมัน เป็นต้น

ด้านนายธีรวัฒน์ วุฒิคุณ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า เข้าใจถึงความรู้สึกของเกษตรกรที่จะต้องมาประสบปัญหา เบื้องต้นอาจจะเป็นเพราะกลไกทางการตลาดที่ทำให้ราคาอ้อยตกต่ำ อย่างไรก็ตามหลังจากนี้ก็จะเร่งรายงานไปถึงนายกรัฐมนตรีตามความประสงค์ของเกษตรกร ส่วนผลจะออกมาอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับมติของ ครม.

ภาพ/ข่าว อุดร ลาดธรรมา ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวทีนิวส์ จ.บุรีรัมย์