เมื่อวันที่ 19 ต.ค. 62  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ ร.ร.บ้านพะเยียวตาสุ ต.ใจดี อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ ซึ่งเป็น ร.ร.ขนาดเล็กและอยู่ในข่ายที่จะต้องถูกยุบรวมไปอยู่กับ ร.ร.บ้านใจดี  ซึ่งอยู่ห่างออกไปประมาณ  5 กม. นายวิสัย เขตสกุล  เลขาธิการสภามนตรีสมาพันธ์สมาคมครูแห่งประเทศไทย ได้เดินทางมาพบกับคณะครู น.ร. ผู้นำหมู่บ้าน ผู้ปกครอง น.ร.และพระภิกษุ  จำนวนประมาณ 100 คน ซึ่งได้พากันสวมเสื้อดำมารวมตัวชุมนุมกันถือป้ายเพื่อคัดค้านการยุบ ร.ร.บ้านพะเยียวตาสุ  ขณะที่เด็ก น.ร.มีแววตาและสีหน้าเศร้าสร้อยเพราะไม่อยากที่จะไปเรียนห่างไกลจากบ้านของตนเองกว่า 5 กม. เนื่องจากว่า ร.ร.แห่งนี้แม้ว่าจะเป็น ร.ร.ขนาดเล็ก เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้น ป.6  มี น.ร.จำนวน  76 คน ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 9 คน มีนายศราวุธ   วามะกัน  เป็น ผอ.ร.ร. แต่ว่า ผลการเรียนของ ร.ร.แห่งนี้  สูงกว่าระดับประเทศ   โดยแกนนำชาวบ้านที่มาชุมนุมได้พากันกล่าวปราศรัยถึงปัญหาผลกระทบจากการที่จะถูกยุบ ร.ร.ในแห่งนี้ และได้ยื่นหนังสือขอให้ยุติการยุบ ควบรวม ร.ร.ขนาดเล็ก กับนายวิสัย เขตสกุล  ในฐานะเลขาธิการสมาพันธ์สมาคมครูแห่งประเทศไทยเพื่อขอให้ประสานงานถึงไปยังทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้ยุติการยุบ ควบรวม ร.ร.ขนาดเล็ก  

นายศราวุธ   วามะกัน ผอ.ร.ร.บ้านพะเยียวตาสุ  กล่าวว่า ร.ร.บ้านพะเยียวตาสุ สร้างขึ้นจากความร่วมมือร่วมใจของประชาชนชาวบ้านพะเยียวและบ้านตาสุ  ที่ได้ร่วมกันสร้าง ร.ร.แห่งนี้ขึ้นมากว่า 30 ปีแล้ว  ทั้งนี้เพื่อต้องการให้บุตรหลานของตนเองได้เรียนหนังสือใกล้บ้าน ด้วยความห่วงใยบุตรหลานของตนเอง  และในการจัดการเรียนการสอนที่ผ่านมาปรากฏว่า ร.ร.บ้านพะเยียวตาสุ ถึงแม้จะเป็น ร.ร.ขนาดเล็ก แต่ผลการสอบการอ่านระดับประเทศ  pt ผลการสอบ nt  ผลการสอบ o-net  ทุกรายการผลการประเมินสูงกว่าระดับประเทศ รวมทั้งได้รับรางวัลเหรียญทองในกิจกรรมมารยาทงาม จากการแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรม น.ร.ระดับ สพป.ศรีสะเกษ เขต 3  ส่วนในด้านการกีฬาได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 จากการแข่งขันกีฬาวิทยุการบินชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ระดับจังหวัดศรีสะเกษ  อีกด้วย  ทั้งนี้เนื่องจากว่า ร.ร.แห่งนี้แม้ว่าจะเป็น ร.ร.ขนาดเล็กแต่ว่า ได้รับการสนับสนุนจากคณะสงฆ์ พ่อแม่ ผู้ปกครอง น.ร.รวมทั้งกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของ ร.ร.เป็นอย่างดียิ่ง ทำให้ประสบผลสำเร็จในการจัดการเรียนการสอนเป็นอย่างดียิ่ง

 

 

 

 

 

 

 

พระอาจารย์เมธี   ญาณเมธี  เจ้าอาวาสสำนักสงฆ์บ้านพะเยียว กล่าวว่า  ในการจัดกิจกรรมทำบุญต่าง ๆ ของสำนักสงฆ์บ้านพะเยียว อาตมาภาพได้รับการสนับสนุนจากคณะครู น.ร.ทุกคนเป็นอย่างดียิ่ง  อีกทั้งบ้าน วัดและ ร.ร.ได้รวมกันเป็นหนึ่งเดียวเพื่ออบรมสั่งสอนเด็ก น.ร. ให้เป็นพลเมืองของประเทศชาติ  การที่จะยุบรวม ร.ร.แห่งนี้ไปรวมกับ ร.ร.บ้านใจดี ที่อยู่ไกลออกไปกว่า 5 กม. นั้น  อาตมาภาพเห็นว่า จะสร้างผลกระทบต่าง ๆ ตามมามากมาย ทั้งปัญหาภายในครอบครัวของเด็ก น.ร. ปัญหาทางสังคม โดยเฉพาะอย่างปัญหาด้านความปลอดภัยของเด็กที่จะต้องเดินทางไกลไปเรียนหนังสืออีกด้วย  จึงอยากขอบิณฑบาตรจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องควรที่จะยกเลิกแนวคิดในการยุบรวม ร.ร.ขนาดเล็ก เพราะว่า กระทบต่อจิตใจของพ่อแม่ผู้ปกครอง น.ร.เป็นอย่างมาก

นางสาวทิพย์วัลย์   มูลดับ  อายุ  31 ปี  อดีต ผช.ผญบ.บ้านพะเยียว กล่าวว่า  เด็ก น.ร.ส่วนมากจะอาศัยอยู่กับปู่ย่าตายาย  เนื่องจากว่า พ่อแม่พากันไปหางานทำที่ต่างจังหวัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่กรุงเทพฯเพื่อหาเงินส่งมาเลี้ยงดูลูกของตนเอง  หากว่าเด็กเรียนหนังสือที่ ร.ร.ในหมู่บ้านพ่อแม่ก็จะไม่ต้องเป็นห่วงเพราะว่า เมื่อ ร.ร.เลิกเรียนเด็ก น.ร.ก็จะกลับมาอยู่ในสายตาของปู่ย่าตายาย  ทำให้เด็กไม่ปัญหาในด้านการไปคบเพื่อนในทางที่ไม่ดี  แต่หากว่ายุบ ร.ร.แห่งนี้ไปรวมกับ ร.ร.บ้านใจดี แล้ว ปู่ย่าตายายจะต้องไปรับ - ส่งลูกหลานที่ ร.ร.บ้านใจดีที่อยู่ห่างไกลออกไปประมาณ 5 กม. ทั้งเช้าและบ่าย  คนที่มีรถ จยย.อาจจะพอไปมาได้  แต่ว่า ปู่ย่าตายายที่แก่มากแล้ว จะไปรับส่งลูกหลานของตนเองได้อย่างไร  หากจะปล่อยให้ลูกหลานไป ร.ร.เองก็ห่วงใยปัญหาต่าง ๆ จะตามมามากมาย โดยเฉพาะลูกหลานที่เป็นผู้หญิง  ตนเองและญาติพี่น้องเห็นว่า แนวคิด           การยุบรวม ร.ร.ควรที่จะยุติได้แล้ว  ซึ่งหากว่ามีการยุบรวม ร.ร.บ้านพะเยียวตาสุ ไปเรียนกับ ร.ร.บ้านใจดี ตนและคณะผู้ปกครอง น.ร.ทุกคน จะให้บุตรหลานทุกคนลาออกจาก ร.ร.  จะไม่ยอมให้ลูกหลานของตนเองไปเสี่ยงต่ออันตรายต่าง ๆ จากการเดินทางไกลไปเรียนหนังสืออย่างแน่นอน

 

 

 

 

 

 

นางคำบง   ไอดี  อายุ  57 ปี  อยู่บ้านเลขที่ 28 หมู่ 2 บ้านพะเยียว ต.ใจดี อ.ขุขันธ์ กล่าวว่า  การที่หลานของตนจะต้องไปเรียนไกลบ้านกว่า 5 กม.นั้น จะสร้างความเดือดร้อนให้กับตนเป็นอย่างมาก  เนื่องจากว่า จะต้องเสียค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้นกว่าเดิม ทั้งค่ารถไป ร.ร.ทุกวัน  ค่าอาหารของลูกหลาน  และที่สำคัญก็คือเด็ก น.ร.ที่ไปเรียนไกลบ้านจะมีความเสียงต่ออุบัติเหตุ  โอกาสที่เด็กจะไปมั่วสุมกับเพื่อนและเสพยาเสพติดจะเพิ่มมากขึ้น จะทำให้ครอบครัวล้มเหลว ไม่สงบสุข และที่สำคัญลูกหลานจะไม่จบการศึกษาเพิ่มขึ้น  ตนจึงขอวิงวอนไปยังพล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา  นายก ลุงตู่ ขวัญใจประชาชน ขอให้ยกเลิกแนวคิดในการยุบรวม ร.ร.ขนาดเล็กด้วย เพื่อป้องกันไม่ให้มีปัญหาต่าง ๆ ตามมาอีกมากมาย  และควรคำนึงถึง ร.ร.ขนาดเล็กที่จะยุบด้วยว่า ผลการเรียนการสอนเป็นอย่างไร  ร.ร.บ้านพะเยียวตาสุ มีผลการประเมินสูงกว่าระดับประเทศ แต่ว่าจะต้องให้เด็ก น.ร.ไปเรียนหนังสือกับ ร.ร.ที่ผลการประเมินต่ำกว่า ไม่น่าที่จะเป็นการส่งเสริมเด็กให้มีการพัฒนาการเรียนสอนดีขึ้นกว่าเดิมแต่อย่างใด

นายวิสัย   เขตสกุล   เลขาธิการสภามนตรีสมาพันธ์สมาคมครูแห่งประเทศไทย กล่าวว่า  ตนจะนำเอาหนังสือคัดค้านการยุบรวม ร.ร.บ้านพะเยียวตาสุ ไปหารือในการประชุมสภามนตรีสมาพันธ์สมาคมครูแห่งประเทศไทย ทั้งนี้เพื่อที่จะได้นำเสนอไปยังนายกรัฐมนตรี  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  เพื่อให้ทราบถึงปัญหาต่าง ๆ ที่จะตามมามากมายจากการที่จะยุบรวม ร.ร.ขนาดเล็กที่สร้างขึ้นด้วยหยาดเหงื่อแรงงานแรงใจของพี่น้องชาวบ้านทุกหมู่บ้านกว่า 15,000 หมู่บ้านทั่วประเทศ  ตนจึงขอวอนไปยังผู้มีอำนาจทุกท่านว่า ควรยุติการยุบรวม ร.ร.ขนาดเล็กทั่วประเทศเพื่อจะได้เป็นการยุติปัญหาต่าง ๆ มากมายที่อาจจะเกิดขึ้นกับเด็ก น.ร.ที่กำลังเติบโตสู่วัยรุ่น และอาจจะเป็นปัญหาสังคมอย่างรุนแรงต่อไปในอนาคตอันใกล้นี้ได้

 

 

 

 

 

 

ภาพ/ข่าว ศิริเกษ  หมายสุข  จังหวัดศรีสะเกษ รายงาน