วันที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 14.00 น.ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี นายวุฒิภัทร มุมอภัย ตัวแทนลูกจ้างในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการประถมศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้นำตัวแทนลูกจ้างจำนวน 40 คนเข้ายื่นหนังสือร้องทุกข์ต่อ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดอุดรธานี ให้ช่วยประสานงานไปยังหน่วยงานผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ที่ทางกลุ่มลูกจ้างไม่ยอมรับในเรื่องทาง สพฐ.กระทรวงศึกษาธิการ ได้เปลี่ยนแปลงจากลูกจ้างชั่วคราวเป็นลูกจ้างเหมาบริการแทน ซึ่งจะได้รับผลกระทบ จำนวน 1,601 คน ในจังหวัดอุดรธานี โดยมีนางเทียบจุฑา ขาวขำ ส.ส.อุดรธานี ได้เป็นตัวแทนของ ส.ส.อุดรธานี ออกมารับหนังสือการร้องทุกข์ในครั้งนี้

 นายวุฒิภัทรฯ  เปิดเผยว่า พวกเราในนามของลูกจ้างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1,2,3,4 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต  20จังหวัดอุดรธานี ซึ่งมีตำแหน่งต่าง ๆ ประกอบด้วย กลุ่มครูธุรการ กลุ่มครูขาดแคลนขั้นวิกฤต กลุ่มครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ กลุ่มนักการภารโรง ฯลฯ หลายตำแหน่ง ได้เข้ามาร้องเรียนคือ เดิมแล้วทาง สพฐ. ได้จ้างพวกตนในลักษณะลูกจ้างชั่วคราว แต่ในปีงบประมาณนี้มาปรับเปลี่ยนเป็นแบบจ้างเหมาบริการ จะจ้างเป็นรายปี ซึ่งทำให้สวัสดิการบางอย่างหายไป เช่นประกันสังคม ที่เราต้องจ่ายเอง แล้วความมั่นคงของเราก็จะไม่เกิดขึ้น เพราะการจ้างแบบเหมาบริการนั้น ทางนายจ้างจะเลิกจ้างตอนไหนก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งบอกกล่าวให้ทราบล่วงหน้า ส่วนเงินเดือนยังเท่าเดิมแต่สิทธิต่าง ๆ หายไป

 

 

 

 

 

ส่วนในเรื่องที่ได้มายื่นหนังสือให้ทางส.ส.อุดรธานี ได้รับทราบและให้ช่วยประสานงานไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ จากนี้เราถึงแม้ว่าเราจะมีตำแหน่งเล็ก ๆ แต่เราก็จะเกาะกันอย่างเหนียวแน่นในนามของสมาพันธ์ธุรการประเทศไทย และก็มีตัวแทนไปยื่นหนังสือมาบ้างแล้ว และก็ยังปรึกษากันอยู่บ้างว่า วันที่ 15 ตุลาคมนี้ว่าจะไปร่วมกับทางสมาพันธ์ฯ ด้วยหรือไม่ ก็ต้องรอดูอยู่ว่าทางสมาพันธ์เขาจะเอาอย่างไง ถ้าจะให้ไปร่วมก็ต้องไป โดยจะไม่ให้มีผลกระทบต่อการเรียนการสอนอย่างแน่ ๆ อยากฝากถึงทางรัฐบาลว่า พวกเราก็เป็นเพียงฟันเฟืองเล็ก ๆ ในโรงเรียนแต่ว่าพวกเราก็สำคัญอยากให้พวกท่านเห็นถึงความสำคัญของพวกเราบ้าง สวัสดิการเล็ก ๆ น้อย ๆ ก็อย่าตัดของพวกเราทิ้งเลย ขอให้พวกเรามีความมั่นคงด้วย ซึ่งพวกเราได้มองไปถึงตำแหน่งพนักงานราชการ โดยเราควรจะได้แล้ว เพราะบางคนทำงานมาถึง 10 ปี แล้วเงินเดือนยังเท่าเดิม ขณะที่ครูเงินเดือนขึ้นปีละ 2 ครั้ง

 นางเทียบจุฑา ขาวขำ ส.ส.อุดรธานี กล่าวว่า วันนี้ตนได้เป็นตัวแทนของสมาชิกสภาราษฎรจังหวัดอุดรธานี เป็นผู้รับเรื่องร้องเรียนจากคณะคุณครูลูกจ้างชั่วคราวของ สพฐ.ซึ่งได้รับความเดือดร้อนเรื่องที่ทาง สพฐ.จะเลิกจ้างจากเดิมเป็นลูกจ้างชั่วคราว มาเป็นการจ้างเหมาบริการ ซึ่งถ้าเป็นการจ้างเหมาบริการนี่ในเรื่องของการสวัสดิการต่าง ๆ ก็จะไม่ได้รับ เช่นประกันสังคม ที่ตัวต้องจ่ายเองจากที่เดิมรัฐจ่ายให้ และความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน จากที่เคยเป็นลูกจ้างติดต่อกันทำงานผ่านการประเมิน 3 ปี ก็สามารถมีสิทธิสอบเข้าเป็นข้าราชการได้ เรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญ เรื่องของการศึกษานั้นเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่ง

 

 

 

 

 

โดยตนก็จะขอรับเรื่องนี้นำสู่พรรคเพื่อไทยและก็นำสู่คณะกรรมาธิการการศึกษาของสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาต่อไป โดยจะเตรียมนำเรื่องนี้เข้ายื่นในสัปดาห์หน้า ก็คิดว่าเขาคงมีแนวทางที่จะต้องหาวิธีการช่วยเหลือคณะครูลูกจ้างนี้ ซึ่งทั่วประเทศมีถึง 5 หมื่นกว่าราย ซึ่งก็เป็นหน้าที่ของ ส.ส.ที่จะต้องมาดูแลเรื่องนี้ต่อไป ก็มอบให้คณะกรรมการ ซึ่งจะได้รับความช่วยเหลืออย่างไรก็ต้องขึ้นอยู่กับคณะกรรมาธิการการศึกษาที่จะต้องนำเสนอแก้กฎหมายแก้ระเบียบในสภาผู้แทนราษฎร ต่อไป

 นายกฤษดา  จันทร์ดวง ผู้สื่อข่าว ภูมิภาค  จ.อุดรธานี